لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (80)
تالیف (42)
ترجمه (70)
تهران (109)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (39)

تعداد یافت شده (112) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای آزمایشگاه پیکرسنجی حرکتی و فیزیولوژی ورزشی (آزمون‌ها، مراحل اجرا و گردآوری داده‌ها): پیکرسنجی
نويسنده:راجر‌جی. استون ؛ نويسنده:تامس رایلی ؛ مترجم:وازگن میناسیان - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - دیویی: 599.94 - 510 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200000 ریال - 9 -44-6858-600-978 انتخاب
2- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1388 - 65000 ریال - 6 -070-486-964-978 انتخاب
3- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته
نويسنده:پیتر فرلی ؛ نويسنده:مایکل جوینر ؛ نويسنده:وینست کاینرو - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 613.71 - 590 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300000 ریال - 8 -0196-02-600-978 انتخاب
4- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 610 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 42000 ریال - 3 -460-486-964 انتخاب
5- راهنمای پزشکی ورزشی
نويسنده:راجر جکسون ؛ نويسنده:عباسعلی گائینی ؛ مترجم:حمید رجبی - کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 617.1027 - 536 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 40000 ریال - 7 -23-5605-964 انتخاب
6- دو و میدانی: پرشها و پرتابها
نويسنده:محمدرضا بیات ؛ نويسنده:بیژن شادمهر ؛ نويسنده:حمید رجبی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 796.42 - 400 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 42000 ریال - 0 -454-459-964-978 انتخاب
7- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1388 - 75000 ریال - 5 -460-486-964-978 انتخاب
8- آمادگی جسمانی
نويسنده:حمید رجبی ؛ نويسنده:عباسعلی گائینی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 613.7 - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 65000 ریال - 7 -749-459-964-978 انتخاب
9- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته
نويسنده:پیتر فرلی ؛ نويسنده:مایکل جوینر ؛ نويسنده:وینست کاینرو - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 613.71 - 646 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 335000 ریال - 2 -0242-02-600-978 انتخاب
10- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 44000 ریال - 5 -070-486-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12