لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (39)
تالیف (10)
ترجمه (47)
تهران (57)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (57) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی قایق‌رانی (روئینگ)
نويسنده:فردریک سی هاگرمن ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد - کمیته المپیک جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 797.1 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 12000 ریال - 6 -63-5605-964 انتخاب
2- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1388 - 70000 ریال - 6 -070-486-964-978 انتخاب
3- عملکرد دستگاه ایمنی در ورزش
ويراستار:مایکل گلیسون ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ مترجم:علیرضا صفرزاده - حتمی - دیویی: 612.4 - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 292000 ریال - 1 -61-5751-600-978 انتخاب
4- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 50000 ریال - 6 -070-486-964-978 انتخاب
5- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته
نويسنده:پیتر فرلی ؛ نويسنده:مایکل جوینر ؛ نويسنده:وینست کاینرو - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 613.71 - 590 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300000 ریال - 8 -0196-02-600-978 انتخاب
6- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته
نويسنده:مایکل جوینر ؛ نويسنده:وینست کاینرو ؛ نويسنده:ندا طاهری‌کلک‌آبادی - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 613.71 - 592 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 420000 ریال - 8 -0196-02-600-978 انتخاب
7- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 57000 ریال - 3 -071-486-964-978 انتخاب
8- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 44000 ریال - 5 -070-486-964 انتخاب
9- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 27 سال 1395 - 230000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
10- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 18 سال 1391 - 160000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6