لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (37)
تالیف (10)
ترجمه (45)
تهران (55)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (55) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 334 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 24 سال 1394 - 1200 نسخه - 210000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
2- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 334 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 26 سال 1394 - 2000 نسخه - 230000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
3- زمان‌بندی تمرین (اصول و روش‌شناسی تمرینات ورزشی)
نويسنده:تئودور بومپا ؛ مترجم:معرفت سیاه‌کوهیان ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد - نشر علوم ورزشی - دیویی: 613.711 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 5 -11-6467-600-978 انتخاب
4- زمان‌بندی تمرینات قدرتی در تنیس
نويسنده:حمید رجبی ؛ نويسنده:علی کرزی ؛ نويسنده:حمید آقاعلی‌نژاد - حتمی - دیویی: 796.342 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 100 نسخه - 129000 ریال - 8 -10-6904-600-978 انتخاب
5- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 25 سال 1394 - 1200 نسخه - 230000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
6- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 344 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1390 - 2000 نسخه - 96000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
7- زمان‌بندی و طراحی تمرین قدرتی در ورزش: برنامه‌های تمرینی برای اوج قدرت در 35 رشته ورزشی
نويسنده:تئودور بومپا ؛ مترجم:حمید رجبی ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - دیویی: 613.713 - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 2 -43-6858-600-978 انتخاب
8- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 334 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 31 سال 1397 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
9- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 612 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 3000 نسخه - 48000 ریال - 3 -460-486-964 انتخاب
10- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته
نويسنده:پیتر فرلی ؛ نويسنده:مایکل جوینر ؛ نويسنده:وینست کاینرو - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 613.71 - 590 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 8 -0196-02-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6