لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (35)
تالیف (9)
ترجمه (42)
تهران (51)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 6 -070-486-964-978 انتخاب
2- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 27 سال 1395 - 2000 نسخه - 230000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
3- زمان‌بندی تمرینات قدرتی در تنیس
نويسنده:حمید رجبی ؛ نويسنده:علی کرزی ؛ نويسنده:حمید آقاعلی‌نژاد - حتمی - دیویی: 796.342 - 68 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 50000 ریال - 8 -10-6904-600-978 انتخاب
4- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 3000 نسخه - 57000 ریال - 3 -071-486-964-978 انتخاب
5- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 18 سال 1391 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
6- فوتبال: تمریناتی برای موفقیت
نويسنده:رولف ویرهد ؛ مترجم:میرمحسن سیدعامری ؛ مترجم:سیما مدیرخامنه - دانشگاه ارومیه - دیویی: 796.334 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 5500 ریال - 3 -19-6544-964 انتخاب
7- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1388 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 6 -070-486-964-978 انتخاب
8- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - دیویی: 612.044 - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 21 سال 1393 - 2000 نسخه - 210000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
9- زمان‌بندی و طراحی تمرین قدرتی در ورزش
نويسنده:تئودور بومپا ؛ مترجم:حمید رجبی ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد - فردانش ‌پژوهان - دیویی: 613.713 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 32000 ریال - 6 -4-94045-964 انتخاب
10- فیزیولوژی ورزشی پیشرفته
نويسنده:پیتر فرلی ؛ نويسنده:مایکل جوینر ؛ نويسنده:وینست کاینرو - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 613.71 - 590 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 410000 ریال - 8 -0196-02-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6