لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (4)
تالیف (9)
ترجمه (6)
تهران (12)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آزمون‌های کاربردی آمادگی قلبی - تنفسی
نويسنده:معرفت سیاه‌کوهیان ؛ نويسنده:محمدرضا کردی - یزدانی - دیویی: 613.71 - 116 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 4500 ریال - 9 -2-92374-964 انتخاب
2- آزمون‌های کاربردی در آمادگی جسمانی
نويسنده:فرحناز مشکوتی ؛ مترجم:معرفت سیاه‌کوهیان ؛ ويراستار:حمید آقاعلی‌نژاد - دنیای ‌حرکت - دیویی: 613.7 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 12000 ریال - 0 -1-94049-964 انتخاب
3- زمان‌بندی تمرین (اصول و روش‌شناسی تمرینات ورزشی)
نويسنده:تئودور بومپا ؛ مترجم:معرفت سیاه‌کوهیان ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد - نشر علوم ورزشی - دیویی: 613.711 - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 120000 ریال - 5 -11-6467-600-978 انتخاب
4- فیزیولوژی ورزش کاربردی
نويسنده:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ نويسنده:حمید رجبی ؛ نويسنده:معرفت سیاه‌کوهیان - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی - دیویی: 612.044 - 560 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 110000 ریال - 8 -9-92882-600-978 انتخاب
5- زمان‌بندی و طراحی تمرین قدرتی در ورزش: برنامه‌های تمرینی برای اوج قدرت در 35 رشته ورزشی
نويسنده:تئودور بومپا ؛ مترجم:حمید رجبی ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد - پژوهشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی - دیویی: 613.713 - 396 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 250000 ریال - 2 -43-6858-600-978 انتخاب
6- علم تمرین در دوچرخه‌سواری
نويسنده:معرفت سیاه‌کوهیان ؛ نويسنده:حسن فرهادی ؛ نويسنده:حمدالله هادی - نگین سبلان - دیویی: 796.4 - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 12000 ریال - 7 -14-6460-600-978 انتخاب
7- بیش‌تمرینی در ورزش
نويسنده:ریچارد کریدر ؛ نويسنده:اندرو فرای ؛ نويسنده:مری‌لوئیز اوتول - نشر چکامه - دیویی: 612.044 - 502 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 29000 ریال - 6 -19-7107-964 انتخاب
8- زمان‌بندی و طراحی تمرین قدرتی در ورزش
نويسنده:تئودور بومپا ؛ مترجم:حمید رجبی ؛ مترجم:حمید آقاعلی‌نژاد - فردانش ‌پژوهان - دیویی: 613.713 - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 32000 ریال - 6 -4-94045-964 انتخاب
9- اصول آموزش فوتبال (2) (رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
نويسنده:معرفت سیاه‌کوهیان ؛ نويسنده:حمید آقاعلی‌نژاد ؛ ويراستار:محمدحسین علیزاده - دانشگاه پیام نور - دیویی: 796.334 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 22000 ریال - 1 -794-455-964-978 انتخاب
10- فوتبال از علم تا عمل
نويسنده:معرفت سیاه‌کوهیان ؛ نويسنده:امید یوسفی - نگین سبلان - دیویی: 796.334 - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 250000 ریال - 2 -89-7688-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2