لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (7)
تالیف (14)
ترجمه (13)
تهران (25)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (9)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روشنایی خاک
نويسنده:مسعود امینی ؛ نويسنده:امیرشهریار امینیان ؛ ويراستار:حمید گله‌داری - توسعه قلم،آفرینه - دیویی: 955.08430922 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 9500 ریال - 9 -28-7801-964 انتخاب
2- اوباما: وعده‌ی تغییر
نويسنده:دیوید مندل ؛ نويسنده:سارا تامسون ؛ مترجم:امیرشهریار امینیان - خرسندی - دیویی: 973.931062 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 25000 ریال - 1 -22-5310-600-978 انتخاب
3- هری پاتر و فرقه ققنوس
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:امیرشهریار امینیان - فراروی - دیویی: 823.914 - 450 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 9 -08-8259-964 انتخاب
4- هری پاتر و فرقه ققنوس
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:امیرشهریار امینیان - مهراد - دیویی: 823.914 - 472 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 60000 ریال - 6 -01-8799-964 انتخاب
5- هری پاتر و فرقه ققنوس
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:امیرشهریار امینیان - فراروی - دیویی: 823.914 - 450 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 9 -08-8259-964 انتخاب
6- چرا صدایت درنمی‌آید
نويسنده:امیرشهریار امینیان - باران اندیشه - دیویی: 8fa3.62 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 0 -8-95877-964 انتخاب
7- امیکا و تجربه‌های زمین‌زادگان
نويسنده:امیرحسین کاوه ؛ ويراستار:امیرشهریار امینیان - شرکت گروه مطالعات اندیشه‌ورزان آریا - دیویی: 8fa3.62 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 280000 ریال - 2 -77-6978-600-978 انتخاب
8- هری پاتر و فرقه ققنوس
نويسنده:جی.کی رولینگ ؛ مترجم:امیرشهریار امینیان - فراروی - دیویی: 823.914 - 472 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 7 -09-8259-964 انتخاب
9- منبع‌شناسی تفصیلی سازمان مجاهدین خلق ایران
گردآورنده:امیرشهریار امینیان ؛ ويراستار:مرتضی مشاکی - ساقی - دیویی: 015.55 - 520 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 90000 ریال - 3 -15-6128-600-978 انتخاب
10- به نام تروریسم
نويسنده:کنت راث ؛ نويسنده:مینکی وردن ؛ مترجم:امیرشهریار امینیان - روایت فتح - دیویی: 341.481 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 18500 ریال - 4 -91-7529-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3