لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (1)
تالیف (1)
ترجمه (4)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کار در استودیو با استلانیسلاوسکی: سی گفت‌وگو درباره‌ی "سیستم استانیسلاوسکی" و عنصرهای کارآفرینش و پنج گفت‌و‌گو درباره‌ی کار روی اپرای ورتر، اثر ماسنت
نويسنده:کا آنتارووا ؛ مترجم:فریدون پارسانژاد ؛ ويراستار: صادق‌نژاد - افراز - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1100 نسخه - 168000 ریال - 3 -450-243-964-978 انتخاب
2- تراموایی به نام توفان: چهل سال زندگی تئاتری 1338 - 1378
نويسنده:فریدون پارسانژاد ؛ ويراستار:ارغوان غوث - روناس - 364 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 33000 ریال - 0 -12-7587-964 انتخاب
3- اولین تئاتر کودکان
نويسنده:ناتالیاایلینچنا ساتس ؛ مترجم:فریدون پارسانژاد - افراز - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 300000 ریال - 6 -238-326-600-978 انتخاب
4- استانیسلاوسکی: زندگی و دستاورد کارگردان بزرگ تئاتر
نويسنده:یلناایوانوونا پالیاکووا ؛ مترجم:فریدون پارسانژاد ؛ ويراستار:رضی هیرمندی - نشر قطره - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 200 نسخه - 350000 ریال - 3 -460-119-600-978 انتخاب
5- استانیسلاوسکی: زندگی و دستاورد کارگردان بزرگ تئاتر
نويسنده:یلناایوانوونا پالیاکووا ؛ مترجم:فریدون پارسانژاد ؛ ويراستار:رضی هیرمندی - نشر قطره - 548 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 550 نسخه - 170000 ریال - 3 -460-119-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1