لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (4)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کرمانشاه در جنگ
نويسنده:حسن دری ؛ زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.08430223 - 160 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 30000 ریال - 3 -59-6315-964 انتخاب
2- ریشه‌ها و علل وقوع جنگ ایران و عراق (مجموعه مقالات)
تهيه و تنظيم:حسن دری ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس - دیویی: 955.0843 - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 29000 ریال - 8 -02-5443-600-978 انتخاب
3- ریشه‌ها و علل وقوع جنگ ایران و عراق (مجموعه مقالات)
تهيه و تنظيم:حسن دری ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس - دیویی: 955.0843 - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 28000 ریال - 8 -02-5443-600-978 انتخاب
4- ریشه‌ها و علل وقوع جنگ ایران و عراق (مجموعه مقالات)
تهيه و تنظيم:حسن دری ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس - دیویی: 955.0843 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1391 - 30000 ریال - 8 -02-5443-600-978 انتخاب
5- کرمانشاه در جنگ
نويسنده:حسن دری ؛ زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.08430223 - 156 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1387 - 35000 ریال - 3 -59-6315-964 انتخاب
6- کارنامه نبردهای زمینی
تدوين:حسن دری ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 196 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 8 -48-6315-964 انتخاب
7- کارنامه نبردهای زمینی
تدوين:حسن دری ؛ زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 196 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 13000 ریال - 8 -48-6315-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1