لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- من می‌توانم!
مترجم:مهرنوش شاه‌بندی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - سبزخامه - دیویی: 813 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 4500 ریال - 7 -2-94519-964 انتخاب
2- قشنگ‌ترین دم دنیا
مترجم:مهرنوش شاه‌بندی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - سبزخامه - دیویی: 813 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 4500 ریال - 5 -3-94519-964 انتخاب
3- قورقورک
مترجم:مهرنوش شاه‌بندی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - سبزخامه - دیویی: 813 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 4500 ریال - 9 -1-94519-964 انتخاب
4- خرگوش خجالتی
مترجم:مهرنوش شاه‌بندی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - سبزخامه - دیویی: 813 - 16 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 4500 ریال - 0 -0-94519-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1