لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (8)
تالیف (0)
ترجمه (12)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کشف ذهن: نیچه، هایدگر و بوبر
نويسنده:والترآرنولد کوفمان ؛ مترجم:فریدالدین رادمهر ؛ ويراستار:امیر احمدی‌آریان - نشر چشمه - دیویی: 193 - 436 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 500 نسخه - 420000 ریال - 1 -522-362-964-978 انتخاب
2- کشف ذهن: فروید، آدلر و یونگ
نويسنده:والترآرنولد کوفمان ؛ مترجم:فریدالدین رادمهر ؛ ويراستار:فاطمه حمصیان - نشر چشمه - دیویی: 193 - 656 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 720000 ریال - 1 -929-229-600-978 انتخاب
3- کشف ذهن: نیچه، هایدگر و بوبر
نويسنده:والترآرنولد کوفمان ؛ مترجم:فریدالدین رادمهر ؛ ويراستار:امیر احمدی‌آریان - نشر چشمه - دیویی: 193 - 435 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 270000 ریال - 1 -522-362-964-978 انتخاب
4- کشف ذهن: نیچه، هایدگر و بوبر
نويسنده:والترآرنولد کوفمان ؛ مترجم:فریدالدین رادمهر ؛ ويراستار:امیر احمدی‌آریان - نشر چشمه - دیویی: 193 - 436 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1500 نسخه - 85000 ریال - 1 -522-362-964-978 انتخاب
5- برگزیده آثار نیچه
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:والترآرنولد کوفمان ؛ مترجم:رویا منجم - نشر علم - دیویی: 193 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 550 نسخه - 395000 ریال - 0 -906-224-964-978 انتخاب
6- برگزیده آثار نیچه
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:والترآرنولد کوفمان ؛ مترجم:رویا منجم - نشر علم - دیویی: 193 - 392 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1385 - 2200 نسخه - 43500 ریال - 7 -258-405-964 انتخاب
7- کشف ذهن: فروید، آدلر و یونگ
نويسنده:والترآرنولد کوفمان ؛ مترجم:فریدالدین رادمهر ؛ ويراستار:فاطمه حمصیان - نشر چشمه - دیویی: 193 - 656 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 480000 ریال - 1 -929-229-600-978 انتخاب
8- برگزیده آثار نیچه
نويسنده:فریدریش‌ویلهلم نیچه ؛ مترجم:والترآرنولد کوفمان ؛ مترجم:رویا منجم - نشر علم - دیویی: 193 - 392 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 43500 ریال - 7 -258-405-964 انتخاب
9- کشف ذهن: گوته، کانت و هگل
نويسنده:والترآرنولد کوفمان ؛ مترجم:فریدالدین رادمهر ؛ مترجم:ابوتراب سهراب - نشر چشمه - دیویی: 193 - 386 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 500 نسخه - 550000 ریال - 8 -312-362-964-978 انتخاب
10- کشف ذهن: نیچه، هایدگر و بوبر
نويسنده:والترآرنولد کوفمان ؛ مترجم:فریدالدین رادمهر ؛ ويراستار:امیر احمدی‌آریان - نشر چشمه - دیویی: 193 - 436 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 700 نسخه - 250000 ریال - 1 -522-362-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2