لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (3)
تالیف (11)
ترجمه (2)
تهران (12)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کشتکاری و فرهنگ: چون و چراهایی بر کشاورزی صنعتی و شیوه‌های سنتی بهورزی و بهداری و توان‌بخشی زمین در ایران: رساله‌ای در باب مردم‌شناسی اقتصادی ...
نويسنده:مرتضی فرهادی ؛ ويراستار:علی قاسم‌نژادجامعی - وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی - دیویی: 630.2 - 486 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1000 نسخه - 29000 ریال - 0 -14-5549-964 انتخاب
2- بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی منتخب
تهيه كننده: موسسه‌پژوهشهای‌برنامه‌ریزی‌واقتصادکشاورزی ؛ ويراستار:علی قاسم‌نژادجامعی - وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی - دیویی: 633 - 496 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1000 نسخه - 39000 ریال - 7 -16-5549-964 انتخاب
3- ترازنامه غذایی ایران (1368 - 80): ارزیابی روند تولید و عرضه مواد غذایی در کشور از دیدگاه تغذیه‌ای
محقق:فرح‌آرا نوروزی ؛ محقق:بیتا صمیمی ؛ ويراستار:علی قاسم‌نژادجامعی - وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی - دیویی: 641.3 - 142 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 9 -15-5549-964 انتخاب
4- کشاورزی در جهان به سوی 2030 - 2015
مترجم:هومن فتحی ؛ ويراستار:طاهره علی‌بابایی ؛ ويراستار:علی قاسم‌نژادجامعی - وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی - دیویی: 631.53 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -17-5549-964 انتخاب
5- کشتکاری و فرهنگ: چون و چراهایی بر کشاورزی صنعتی و شیوه‌های سنتی بهورزی و بهداری و توان‌بخشی زمین در ایران: رساله‌ای در باب مردم‌شناسی اقتصادی و کاربرد
نويسنده:مرتضی فرهادی ؛ ويراستار:علی قاسم‌نژادجامعی - وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی - دیویی: 630.2 - 450 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 29000 ریال - 0 -14-5549-964 انتخاب
6- مقالات برگزیده نخستین همایش "کشاورزی و توسعه ملی": کشاورزی و اقتصاد ملی
تهيه كننده: موسسه‌پژوهشهای‌برنامه‌ریزی‌واقتصادکشاورزی ؛ ويراستار:علی قاسم‌نژادجامعی - موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، مدیریت امور پردازش و تنظیم یافته‌های تحقیقاتی - دیویی: 630.955 - 412 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 19000 ریال - 0 -31-5549-964 انتخاب
7- مقالات برگزیده نخستین همایش "کشاورزی و توسعه ملی": کشاورزی و جهانی‌شدن اقتصاد
تهيه كننده: موسسه‌پژوهشهای‌برنامه‌ریزی‌واقتصادکشاورزی ؛ ويراستار:علی قاسم‌نژادجامعی - موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، مدیریت امور پردازش و تنظیم یافته‌های تحقیقاتی - دیویی: 630.955 - 232 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 12000 ریال - 9 -29-5549-964 انتخاب
8- مقالات برگزیده نخستین همایش علمی توانمندسازی خانواده و سلامت پایدار
تهيه كننده: موسسه‌پژوهشهای‌برنامه‌ریزی‌واقتصادکشاورزی ؛ ويراستار:علی قاسم‌نژادجامعی - حبله‌ رود - دیویی: 306.850955 - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 350 نسخه - 7 -72-5764-600-978 انتخاب
9- مقالات برگزیده نخستین همایش "کشاورزی و توسعه ملی": کشاورزی و امنیت غذایی
تهيه كننده: موسسه‌پژوهشهای‌برنامه‌ریزی‌واقتصادکشاورزی ؛ ويراستار:علی قاسم‌نژادجامعی - موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، مدیریت امور پردازش و تنظیم یافته‌های تحقیقاتی - دیویی: 630.955 - 174 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 9 -32-5549-964 انتخاب
10- مقالات برگزیده نخستین همایش "کشاورزی و توسعه ملی": کشاورزی و متغیرهای اقتصاد کلان
تهيه كننده: موسسه‌پژوهشهای‌برنامه‌ریزی‌واقتصادکشاورزی ؛ ويراستار:علی قاسم‌نژادجامعی - موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، مدیریت امور پردازش و تنظیم یافته‌های تحقیقاتی - دیویی: 630.955 - 354 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 2 -30-5549-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2