لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (77)
تالیف (5)
ترجمه (114)
تهران (119)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (119)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (119) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هانسل و گرتل
نويسنده:جووان کامرون ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 30000 ریال - 1 -11-2886-964-978 انتخاب
2- پری دریایی کوچک
نويسنده: شرکت والت دیزنی ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 0 -76-2886-964-978 انتخاب
3- پونی کوچک من (رنگ‌آمیزی و برچسب‌دار)
نويسنده:آن‌ماری کاپالیجا ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ گرافيست:سیدرسول میردامادی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 120000 ریال - 1 -53-2886-964-978 انتخاب
4- سفیدبرفی و هفت کوتوله = Snow white and seven dwarfs
مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 60000 ریال - 3 -5-94541-964-978 انتخاب
5- شاهزاده‌خانم‌ها
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 20000 ریال - 9 -7-94541-964 انتخاب
6- ماشین‌ها
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 750 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 0 -47-2886-964-978 انتخاب
7- وینی پو و یک روز طوفانی
مترجم:آزاده محضری ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 8000 ریال - 7 -0-95757-964 انتخاب
8- بامبی
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 30000 ریال - 3 -7-95757-964-978 انتخاب
9- در جستجوی نیمو
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 40000 ریال - 1 -9-94541-964-978 انتخاب
10- شاهزاده‌خانم‌ها
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ گرافيست:سیدرسول میردامادی - پینه‌دوز - دیویی: 398.21 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 80000 ریال - 4 -52-2886-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12