لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (77)
تالیف (5)
ترجمه (114)
تهران (119)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (119)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (119) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لباس جدید امپراطور
نويسنده:اودری دالی ؛ نويسنده:هانس‌کریستیان اندرسن ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 839.8136 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 30000 ریال - 2 -14-2886-964-978 انتخاب
2- نمایش پونی‌ها
نويسنده:جودی هولین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 80000 ریال - 7 -22-2886-964-978 انتخاب
3- داستان اسباب‌بازیها
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 12000 ریال - 9 -31-2886-964-978 انتخاب
4- سیندرلا
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 25000 ریال - 5 -1-94541-964-978 انتخاب
5- هانسل و گرتل
نويسنده:جووان کامرون ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ تصويرگر:اندرو وتکرافت - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 32000 ریال - 1 -11-2886-964-978 انتخاب
6- هانسل و گرتل
نويسنده:جووان کامرون ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ تصويرگر:اندرو وتکرافت - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 10000 ریال - 1 -11-2886-964-978 انتخاب
7- تاریخچه دیزنی
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 741.5 - 8 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 20000 ریال - 0 -6-94541-964 انتخاب
8- شرکت هیولاها
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 4900 ریال - 8 -2-94541-964 انتخاب
9- بامبی
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 30000 ریال - 3 -7-95757-964-978 انتخاب
10- مارپیچ‌ها و نقطه‌چین‌ها
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 793.7 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 40000 ریال - 8 -5-95757-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12