لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (77)
تالیف (5)
ترجمه (114)
تهران (119)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (119)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (119) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زیبای خفته (برچسب‌دار)
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:ارشیا صادقین ؛ ويراستار:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 80000 ریال - 2 -69-2886-964-978 انتخاب
2- مارپیچ‌ها و نقطه‌چین‌ها
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 793.7 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 8 -5-95757-964 انتخاب
3- شوالیه در سپیده دم
نويسنده:مری‌پوپ آزبرن ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 4 -81-2886-964-978 انتخاب
4- بامبی
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 3 -7-95757-964-978 انتخاب
5- در جستجوی نیمو: کتاب رنگ‌آمیزی
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 9900 ریال - 7 -8-94541-964 انتخاب
6- خرس برادر
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 5 -3-95757-964-978 انتخاب
7- سیندرلا (کتاب برچسب‌دار)
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 14 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 5 -1-95757-964 انتخاب
8- در جستجوی نیمو
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 26 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 1 -9-94541-964-978 انتخاب
9- دامبو
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813.914 - 40 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1500 نسخه - 40000 ریال - 6 -03-2886-964-978 انتخاب
10- بامبی
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 3000 نسخه - 22000 ریال - 3 -7-95757-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12