لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(42)
چاپ مجدد (77)
تالیف (5)
ترجمه (114)
تهران (119)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (119)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (119) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- لیو و استیچ
مترجم:آزاده محضری ؛ گردآورنده:ارشیا صادقیان ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 1 -0-94541-964 انتخاب
2- تاریخچه دیزنی
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 741.5 - 8 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 0 -6-94541-964 انتخاب
3- اولین جشن سال نو برای رز
نويسنده:آن‌ماری کاپالیجا ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1500 نسخه - 55000 ریال - 3 -20-2886-964-978 انتخاب
4- سیندرلا
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 5 -1-94541-964-978 انتخاب
5- در جستجوی تخم‌مرغ طلایی
نويسنده:آر.پی اندرسن ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 0 -21-2886-964-978 انتخاب
6- تارزان
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 9 -3-94541-964-978 انتخاب
7- ماشین‌ها
نويسنده:والت دیزنی ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 750 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 0 -47-2886-964-978 انتخاب
8- مارپیچ‌ها و نقطه‌چین‌ها
گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 793.7 - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 8 -5-95757-964 انتخاب
9- سفیدبرفی و هفت کوتوله = Snow white and seven dwarfs
مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 3000 نسخه - 3 -5-94541-964-978 انتخاب
10- جوجه اردک زشت
نويسنده:ران رندال ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ ويراستار:عزت جلالی - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 44 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1500 نسخه - 30000 ریال - 1 -08-2886-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12