لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازگشت به حالت اولیه مطلوب در ورزش
نويسنده:ادموند بورک ؛ مترجم:نعیما خواجوی ؛ مترجم:حمید رجبی - بامداد کتاب - دیویی: 613.7 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 25000 ریال - 5 -63-8131-964 انتخاب
2- بازگشت به حالت اولیه مطلوب در ورزش
نويسنده:ادموند بورک ؛ مترجم:نعیما خواجوی ؛ مترجم:حمید رجبی - دنیای ‌حرکت - دیویی: 613.7 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 18000 ریال - 2 -0-94049-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1