لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (4)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- با چه تیپ شخصیتی ازدواج کنم؟
نويسنده:حسن زارعی‌محمودآبادی ؛ ويراستار:محمدمهدی شریعت‌باقری - دانژه - دیویی: 646.77 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 7 -039-250-600-978 انتخاب
2- پیشگیری از طلاق و جدایی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربست مدل بومی
نويسنده:حسن زارعی‌محمودآبادی ؛ نويسنده:فاطمه بهرامی ؛ نويسنده:عذرا اعتمادی - دانشگاه یزد - دیویی: 306.89 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 96500 ریال - 1 -23-6309-600-978 انتخاب
3- با چه تیپ شخصیتی ازدواج کنم؟
نويسنده:حسن زارعی‌محمودآبادی ؛ ويراستار:محمدمهدی شریعت‌باقری - دانژه - دیویی: 646.77 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 7 -039-250-600-978 انتخاب
4- با چه تیپ شخصیتی ازدواج کنم؟
نويسنده:حسن زارعی‌محمودآبادی ؛ ويراستار:محمدمهدی شریعت‌باقری - دانژه - دیویی: 646.77 - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 7 -039-250-600-978 انتخاب
5- پیشگیری از طلاق و جدایی: مفاهیم، نظریه‌ها و کاربست مدل بومی
نويسنده:حسن زارعی‌محمودآبادی ؛ نويسنده:فاطمه بهرامی ؛ نويسنده:عذرا اعتمادی - دانشگاه یزد - دیویی: 306.89 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 1000 نسخه - 96500 ریال - 1 -23-6309-600-978 انتخاب
6- تجدیدنظرهای چندگانه در قانون اساسی مشروطه
نويسنده:حسن زارعی‌محمودآبادی ؛ نويسنده:علی‌اکبر جعفری‌ندوشن - مرکز اسناد انقلاب اسلامی - دیویی: 342.55023 - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 14000 ریال - 8 -13-8134-964 انتخاب
7- با چه تیپ شخصیتی ازدواج کنم؟
نويسنده:حسن زارعی‌محمودآبادی ؛ ويراستار:محمدمهدی شریعت‌باقری - دانژه - دیویی: 646.77 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 7 -039-250-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1