لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (3)
تالیف (2)
ترجمه (15)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دستنامه جراحی شوارتز
نويسنده:اف.چارلز برانیکاردی ؛ مترجم:فریبا قربانی ؛ مترجم:علیرضا منجمی - تیمورزاده،نشر طبیب - 1148 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 222000 ریال - 2 -500-420-964-978 انتخاب
2- بیماری قند
نويسنده:الوین سیلورستاین ؛ نويسنده:ویرجینیا سیلورستاین ؛ نويسنده:لوراسیلوراستاین نان - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2500 نسخه - 90000 ریال - 7 -927-420-964-978 انتخاب
3- سال اول زندگی شما هفته به هفته
نويسنده:گلید کرتیس ؛ نويسنده:جودیت شولر ؛ مترجم:فریبا قربانی - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 59500 ریال - 2 -015-420-964 انتخاب
4- 40 مبحث برگزیده از طب داخلی هاریسون 2008
زيرنظر:فاطمه اصفهانی ؛ زيرنظر:رامین قدیمی ؛ زيرنظر:میترا مهدوی‌مزده - موسسه فرهنگی‌ هنری ‌تیمورزاده،نشر طبیب - 626 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 182000 ریال - 9 -783-420-964-978 انتخاب
5- بیماری‌های تنفس
زيرنظر:رامین قدیمی ؛ مترجم:فریبا قربانی ؛ ويراستار:بهروز امینی - تیمورزاده،طبیب - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 54500 ریال - 6 -599-420-964-978 انتخاب
6- اورژانس‌های طبی پیش‌بیمارستانی (میانی)
نويسنده:برایان بلدسو ؛ نويسنده:رابرت‌اس پورتر ؛ نويسنده:ریچارد چری - سمین دخت - 606 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 8100 نسخه - 7 -47-8587-964 انتخاب
7- بیماری‌های تنفس
مترجم:فریبا قربانی ؛ مترجم:ایرج احمدی ؛ مترجم:بهمن بیژنی - تیمورزاده،طبیب - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 1000 نسخه - 64500 ریال - 964-420-039-X انتخاب
8- کودکان در یک صفحه
نويسنده:اسکات کاهان ؛ نويسنده:کتلین دانتونیس ؛ نويسنده:جاناتان‌ای. تی‌تل‌بوم - تیمورزاده،نشر طبیب - 478 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 109500 ریال - 8 -917-420-964-978 انتخاب
9- مقدمه‌ای بر پزشکی بالینی
نويسنده:دنیس‌ال. کاسپر ؛ مترجم:فریبا قربانی ؛ زيرنظر:رامین قدیمی - تیمورزاده،نشر طبیب - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 29500 ریال - 9 -791-456-964 انتخاب
10- مبانی طب کودکان نلسون
نويسنده:رابرت. ام. کلیگمن ؛ نويسنده:هال‌بی جانسون ؛ نويسنده:کارن مارکدنت - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - 1536 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 175000 ریال - 8 -334-420-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2