لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (3)
تالیف (2)
ترجمه (15)
تهران (17)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اورژانس‌های طبی پیش‌بیمارستانی (میانی)
نويسنده:برایان بلدسو ؛ نويسنده:رابرت‌اس پورتر ؛ نويسنده:ریچارد چری - سمین دخت - 618 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1000 نسخه - 9 -46-8587-964 انتخاب
2- قانونچه (ترجمه‌ای از قانونچه محمدبن‌عمر چغمینی)
نويسنده:محمودبن‌محمد چغمینی ؛ گردآورنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ گردآورنده:فرید قاسملو - چوگان،دانشکده طب سنتی دانشگاه علوم پزشکی تهران - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 20 نسخه - 180000 ریال - 1 -45-5682-964-978 انتخاب
3- سال اول زندگی شما هفته به هفته
نويسنده:گلید کرتیس ؛ نويسنده:جودیت شولر ؛ مترجم:فریبا قربانی - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 59500 ریال - 2 -015-420-964 انتخاب
4- بیماری‌های تنفس
مترجم:فریبا قربانی ؛ مترجم:ایرج احمدی ؛ مترجم:بهمن بیژنی - تیمورزاده،طبیب - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3300 نسخه - 44500 ریال - 964-420-039-X انتخاب
5- کودکان در یک صفحه
نويسنده:اسکات کاهان ؛ نويسنده:کتلین دانتونیس ؛ نويسنده:جاناتان‌ای. تی‌تل‌بوم - تیمورزاده،نشر طبیب - 478 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 109500 ریال - 8 -917-420-964-978 انتخاب
6- مقدمه‌ای بر پزشکی بالینی
نويسنده:دنیس‌ال. کاسپر ؛ مترجم:فریبا قربانی ؛ زيرنظر:رامین قدیمی - تیمورزاده،نشر طبیب - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 29500 ریال - 9 -791-456-964 انتخاب
7- دوران شیرخوارگی و کودکی: پرسش و پاسخ
نويسنده:کارول کوپر ؛ مترجم:فریبا قربانی ؛ مترجم:محبوبه نادری‌فر - موسسه فرهنگی‌ هنری ‌تیمورزاده،نشر طبیب - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2200 نسخه - 39500 ریال - 0 -193-420-964 انتخاب
8- 48 مبحث برگزیده از هاریسون 2008: اصول طب داخلی به همراه ترجمه کامل سپیس، سیاه زخم و بیوتروریسم و ...
مترجم:مازیار سیدیان ؛ مترجم:کاوه ابری‌اقدم ؛ مترجم:ساهره اعرابیان - تیمورزاده،طبیب - 352 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 69000 ریال - 0 -885-420-964-978 انتخاب
9- بیماری‌های تنفس
زيرنظر:رامین قدیمی ؛ مترجم:فریبا قربانی ؛ ويراستار:بهروز امینی - تیمورزاده،طبیب - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 3000 نسخه - 54500 ریال - 6 -599-420-964-978 انتخاب
10- مبانی طب کودکان نلسون
نويسنده:رابرت. ام. کلیگمن ؛ نويسنده:هال‌بی جانسون ؛ نويسنده:کارن مارکدنت - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - 1536 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 175000 ریال - 8 -334-420-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2