لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(277)
چاپ مجدد (340)
تالیف (128)
ترجمه (489)
تهران (573)
شهرستان (44)
كودك و نوجوان (6)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (617) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- این کتاب شما را آرام می‌کند
نويسنده:جسامی هیبرد ؛ نويسنده:جو آسمار ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - البرز - دیویی: 158.1 - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 150000 ریال - 6 -944-442-964-978 انتخاب
2- توصیه‌های پدر ثروتمند، پدر فقیر
نويسنده:رابرت‌تی. کیوساکی ؛ نويسنده:شارون‌ال. لشتر ؛ مترجم:اشرف عدیلی - نشر البرز - دیویی: 332.024 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 23000 ریال - 0 -355-442-964 انتخاب
3- پای‌داری‌های انسانی: تبعید و تنازع بقا در حلب، 1917-1915م
نويسنده:هیلمار کایزر ؛ مترجم:اصغر اندرودی ؛ مترجم:هایده تولایی - کتاب سیامک - دیویی: 956.620154004919 - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 6 -53-6141-964 انتخاب
4- هرگز بازنگرد
نويسنده:لی چایلد ؛ مترجم:لادن کاظمی ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - در دانش بهمن - دیویی: 823.92 - 520 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300000 ریال - 0 -180-174-964-978 انتخاب
5- هیچ چراغی روشن نیست
نويسنده:فاطمه دقیقی ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - نشر البرز - دیویی: 8fa3.62 - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 69000 ریال - 8 -573-442-964-978 انتخاب
6- دنیای آنا
نويسنده:یوستین گوردر ؛ مترجم:اصغر اندرودی - البرز - دیویی: 839.82374 - 202 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 150000 ریال - 2 -942-442-964-978 انتخاب
7- لحظه‌های حقیقی
نويسنده:باربارا دی‌انجلیس ؛ مترجم:اصغر اندرودی - نشر مهر - دیویی: 158 - 384 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 21000 ریال - 6 -20-6142-964 انتخاب
8- یک افق، یک بی نهایت
نويسنده:ساناز فرجی ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - شادان - دیویی: 8fa3.62 - 562 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 118000 ریال - 3 -54-2919-964-978 انتخاب
9- قدرت تمرکز
نويسنده:جک کنفیلد ؛ نويسنده:مارک‌ویکتور هنسن ؛ نويسنده:لس هیویت - نشر البرز - دیویی: 158.1 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 310000 ریال - 7 -343-442-964-978 انتخاب
10- انفجار بیداری
نويسنده:سوزی هولبچ ؛ مترجم:توراندخت(مالکی) تمدن ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - نشر البرز - دیویی: 158.12 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 4500 ریال - 9 -003-442-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 62