لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جستجوی آسان در اینترنت (کامپیوتر آسان)
نويسنده:تد پدرسن ؛ نويسنده:فرانسیس ماس ؛ مترجم:بابک عظیمی‌کاظمی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 004.678 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 9 -43-7414-964 انتخاب
2- کاربرد علم
نويسنده:سوزان بوزاک ؛ مترجم:بابک عظیمی‌کاظمی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507 - 60 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 3 -121-389-964-978 انتخاب
3- کاربرد علم
نويسنده:سوزان بوزاک ؛ مترجم:بابک عظیمی‌کاظمی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 507 - 60 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 6 -121-389-964 انتخاب
4- آشنایی با کامپیوتر
نويسنده:مارگارت استیونز ؛ نويسنده:ربکا تریز ؛ مترجم:بابک عظیمی‌کاظمی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 004.07 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 7 -44-7414-964 انتخاب
5- آشنایی با کامپیوتر
نويسنده:مارگارت استیونز ؛ نويسنده:ربکا تریز ؛ مترجم:بابک عظیمی‌کاظمی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 004.07 - 48 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 7 -44-7414-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1