لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (1)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رودخانه‌ای در آفریقا: گزیده آثار برگزیدگان بخش ویژه دهمین دوره جایزه کتاب سال شعر "خبرنگاران"
گردآورنده:علیرضا بهرامی ؛ شاعر:تارا محمدصالحی ؛ شاعر:ساجد فضل‌زاده - آرادمان - دیویی: 8fa1.6208 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 100000 ریال - 8 -17-8099-600-978 انتخاب
2- آشپزی مهسا
نويسنده:حمیده غلامی - منادی‌ سحر - دیویی: 641.5 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 9500 ریال - 4 -0-94888-964 انتخاب
3- آشپزی عروس
نويسنده:حمیده غلامی - آی‌سان - دیویی: 641.5 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 4 -4-96681-964 انتخاب
4- آشپزی آی‌سان
نويسنده:حمیده غلامی - آی‌سان - دیویی: 641.5 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 1 -0-96681-964 انتخاب
5- لاک‌پشتی ماده وسط اتوبان تهران
شاعر:حمیده غلامی - فصل پنجم - دیویی: 8fa1.62 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 700 نسخه - 70000 ریال - 1 -411-304-600-978 انتخاب
6- خداحافظ انار مانده بر بالای این دیوار
شاعر:حمیده غلامی - فصل پنجم - دیویی: 8fa1.62 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 700 نسخه - 70000 ریال - 4 -410-304-600-978 انتخاب
7- خداحافظ انار مانده بر بالای این دیوار
شاعر:حمیده غلامی - فصل پنجم - دیویی: 8fa1.62 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 700 نسخه - 80000 ریال - 4 -410-304-600-978 انتخاب
8- راهنمای نگارش پایان‌نامه
نويسنده:پل الیور ؛ مترجم:صادق بافنده‌ایماندوست ؛ مترجم:حمیده غلامی - آترین - دیویی: 808.02 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 0 -2-92713-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1