لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (49)
تالیف (54)
ترجمه (14)
تهران (59)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (25)

تعداد یافت شده (68) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کشف المحجوب
نويسنده:علی‌بن‌عثمان هجویری ؛ مصحح:میشل ژوکوفسکی ؛ مقدمه:قاسم انصاری - طهوری - دیویی: 297.84 - 728 صفحه - وزیری - چاپ 2 سال 1371 - 6500 ریال - انتخاب
2- مبانی عرفان و تصوف (رشته زبان و ادبیات فارسی)
نويسنده:قاسم انصاری - دانشگاه پیام نور - دیویی: 297.83 - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 45000 ریال - 2 -979-387-964-978 انتخاب
3- مبانی عرفان و تصوف
نويسنده:قاسم انصاری - طهوری - دیویی: 297.8207 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 6000 ریال - انتخاب
4- گلچینی از کلیات عبید زاکانی قزوینی
به‌اهتمام:قاسم انصاری - طه، کتابهای جوانه - دیویی: 8fa1.32 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 ریال - 7 -8-90392-964 انتخاب
5- مدیریت فضا و پیشگیری از ناهنجاریهای دندانی در دندانپزشکی کودکان
نويسنده:مجتبی وحیدگلپایگانی ؛ نويسنده:لیدا طوماریان ؛ نويسنده:قاسم انصاری - ستایش حقیقت - دیویی: 617.645 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 80000 ریال - 7 -8-93425-600-978 انتخاب
6- صد میدان
نويسنده:عبدالله‌بن‌محمد انصاری ؛ به‌اهتمام:قاسم انصاری - طهوری - دیویی: 297.84 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1376 - 3000 ریال - 6 -03-6414-964 انتخاب
7- کشف المحجوب
شاعر:علی‌بن‌عثمان هجویری ؛ مقدمه:قاسم انصاری ؛ مصحح:والنتین ژوکوفسکی - کتابخانه طهوری - دیویی: 297.84 - 608 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1378 - 35000 ریال - 964-6414-01-X انتخاب
8- متن و ترجمه دو رساله فلسفی
شاعر:عمربن‌ابراهیم خیام ؛ مترجم:قاسم انصاری ؛ مترجم:صمد موحد - گلاب - دیویی: 189.1 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 6000 ریال - 4 -4-93538-964 انتخاب
9- عوارف المعارف
نويسنده:عمربن‌محمد سهروردی ؛ مصحح:اسماعیل‌بن‌عبدالمومن اصفهانی ؛ به‌اهتمام:قاسم انصاری - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 297.84 - 326 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 240000 ریال - 4 -723-445-964-978 انتخاب
10- ما ز بالاییم و بالا می‌رویم
نويسنده:محمدبن‌علی ابن‌عربی ؛ مترجم:قاسم انصاری - طهوری - دیویی: 297.83 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 ریال - 1 -00-6414-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7