لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(46)
چاپ مجدد (90)
تالیف (126)
ترجمه (10)
تهران (112)
شهرستان (24)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (14)

تعداد یافت شده (136) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آخرین تلاش‌ها در جنوب: 1 اسفند 1365 تا 22 فروردین 1366
نويسنده:محمدحسین جمشیدی ؛ نويسنده:محمود یزدانفام ؛ ويراستار:محسن رشید - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.084302 - 642 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 9 -09-6315-964-978 انتخاب
2- عرفان مثنوی
نويسنده:محمدبن‌شاه‌مرتضی فیض‌کاشانی ؛ به‌اهتمام:مهدی انصاری - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 8fa1.31 - 432 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1379 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 9 -0662-00-964 انتخاب
3- آشنایی با جنگ: گزارشی کوتاه
نويسنده:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 84 صفحه - جلد 1 - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 4000 نسخه - 2000 ریال - 964-6315-33-X انتخاب
4- الاصفی فی تفسیر القرآن
نويسنده:محمدبن‌شاه‌مرتضی فیض‌کاشانی ؛ مصحح:مهدی انصاری - لوح محفوظ - دیویی: 297.1726 - 920 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 1100 نسخه - 50000 ریال - 1 -54-6770-964 انتخاب
5- آشنایی با جنگ: پاسخ به ابهامات
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:مهدی انصاری ؛ ويراستار:محمدمظفر خرمی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 10 سال 1382 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 2 -40-6315-964 انتخاب
6- پاسخ به ابهامات
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:مهدی انصاری ؛ ويراستار:محمدمظفر خرمی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 13 سال 1383 - 5000 نسخه - 2000 ریال - 2 -40-6315-964 انتخاب
7- ماجرای مک فارلین: اقدام امریکا برای ارتباط با ایران - طرح نهایی عملیات سرنوشت‌ساز - عملیات ...
نويسنده:مهدی انصاری ؛ نويسنده:یحیی فوزی‌تویسرکانی ؛ نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.084302 - 842 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1390 - 1000 نسخه - 105000 ریال - 2 -08-6315-964-978 انتخاب
8- طراحی و تحلیل قطعات صنعتی با استفاده از نرم‌افزارهای SolidWorks & COSMOSWorks 2008
نويسنده:علی‌اکبر علمداری ؛ نويسنده:حسین اسلامی ؛ نويسنده:علی‌آقا کثیری - رضویه - دیویی: 620 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 59000 ریال - 8 -67-8149-964-978 انتخاب
9- خوزستان در جنگ
نويسنده:ابوالقاسم حبیبی ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 66 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 3 سال 1380 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 8 -34-6315-964 انتخاب
10- ایلام در جنگ
نويسنده:امیر رزاق‌زاده ؛ زيرنظر:محسن رشید ؛ ويراستار:مهدی انصاری - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 132 صفحه - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 7 -43-6315-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14