لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(410)
چاپ مجدد (880)
تالیف (530)
ترجمه (760)
تهران (1044)
شهرستان (246)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1290) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مناجات حضرت امیرالمومنین بانضمام دعای سمات، نادعلی کبیر: با ترجمه فارسی و علامت وقف
به‌اهتمام:قاسم قلی‌پور ؛ خطاط:مصطفی اشرفی‌ - نشر ساربان - دیویی: 297.772 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 ریال - 964-6571-62-X انتخاب
2- دعای توسل و زیارت عاشورا (با ترجمه فارسی)
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:مصطفی اشرفی‌ - اسماء - دیویی: 297.774 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 9 سال 1383 - 1800 ریال - 0 -18-6606-964 انتخاب
3- دعای معراج
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:مصطفی اشرفی‌ - ابرون - دیویی: 297.774 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 ریال - 0 -47-7481-964 انتخاب
4- منتخب ادعیه شیعه: مجموعه ادعیه و زیارات به انضمام سوره مبارکه انعام
نويسنده:عباس قمی ؛ خطاط:مصطفی اشرفی‌ - شهریاری - دیویی: 297.772 - 480 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1392 - 75000 ریال - 4 -6-90812-600-978 انتخاب
5- منتخب ادعیه شیعه: مجموعه ادعیه و زیارات به انضمام سوره مبارکه انعام
نويسنده:عباس قمی ؛ خطاط:مصطفی اشرفی‌ - شهریاری - دیویی: 297.772 - 482 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1392 - 85000 ریال - 4 -6-90812-600-978 انتخاب
6- بیست سوره از قرآن کریم: به انضمام آیه‌الکرسی، و ان یکاد، تعقیبات مشترکه نماز و دعاهای ایام هفته
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:مصطفی اشرفی‌ - عفت - دیویی: 297.112 - 240 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 10000 ریال - 9 -09-6986-964 انتخاب
7- برنامه ارتباط با خدا با ترجمه فارسی
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:مصطفی اشرفی‌ - باقرالعلوم - دیویی: 297.772 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 12 سال 1384 - 3500 ریال - 1 -29-5980-964 انتخاب
8- دعای توسل و زیارت عاشورا با ترجمه فارسی
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:مصطفی اشرفی‌ - باقرالعلوم - دیویی: 297.774 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 1600 ریال - 7 -57-5980-964 انتخاب
9- القرآن الکریم
مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ خطاط:مصطفی اشرفی‌ - روح‌قلم - دیویی: 297.141 - 936 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 3 -4-94963-964 انتخاب
10- اعمال ماه مبارک رمضان و شبهای قدر: درشت ‌خط با ترجمه فارسی و علامت وقف
نويسنده:عباس قمی ؛ مترجم:مهدی الهی‌قمشه‌ای ؛ مصحح:سیدمهدی آیت‌اللهی - جهان‌آرا - دیویی: 297.77 - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7000 ریال - 2 -19-8387-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 129