لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (2)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دانینیز آیدین
شاعر:حسین نامور - حسین نامور - دیویی: 894.3611 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 7000 ریال - 7 -4332-06-964 انتخاب
2- سچیلمیش ماهنیلار (صد ترانه ترکی)
شاعر:حسین نامور ؛ ويراستار:سیدمحمود عبادی - یاران - دیویی: 894.3611 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8500 ریال - 2 -49-6009-964 انتخاب
3- گول الینده
نويسنده:حسین نامور - حسین نامور - دیویی: 894.3611 - 76 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 15000 ریال - 4 -5099-04-964-978 انتخاب
4- سیزه سلام گتیر میشم = به شما سلام آورده‌ام (ترانه‌های آذربایجانی با ترجمه‌ی فارسی)
گردآورنده:حسین نامور - یاران - دیویی: 894.3611008 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 20000 ریال - 3 -016-234-964-978 انتخاب
5- آذربایجان رینگ‌لری (آهنگ‌های بدون کلام آذربایجانی): برای اغلب سازها
گردآورنده:حسین نامور - یاران - دیویی: 789.93 - 56 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 15000 ریال - 1 -62-8862-964-978 انتخاب
6- سچیلمیش ماهنیلار (صد ترانه ترکی)
شاعر:حسین نامور ؛ ويراستار:سیدمحمود عبادی - یاران - دیویی: 894.3611 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 20000 ریال - 2 -49-6009-964 انتخاب
7- سیناق اوجاقی
شاعر:حسین نامور - سومر نشر - دیویی: 894.3611 - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 85000 ریال - 0 -14-8788-600-978 انتخاب
8- سوزو بال دادیر
شاعر:حسین نامور - حسین نامور - دیویی: 894.3611 - 76 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 10000 ریال - انتخاب
9- سئچیلمیش ماهنیلار (صد ترانه ترکی) با توضیح ردیفها
نويسنده:حسین نامور - یاران - دیویی: 894.3611 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 50000 ریال - 3 -49-6009-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1