لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (10)
تالیف (35)
ترجمه (0)
تهران (35)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (35) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آداب رانندگی "بیایید با هم ترافیک مودب بسازیم"
گردآورنده:غلامرضا روشنی ؛ گردآورنده:سوزان جوادنژاد ؛ نويسنده:محمدهادی موذن‌جامی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - دیویی: 629.283 - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 7500 ریال - 5 -324-238-964-978 انتخاب
2- تشخیص اصالت وسائل نقلیه موتوری زمینی
گردآورنده:اسعد استیفایی ؛ گردآورنده:غلامرضا روشنی ؛ گردآورنده:شهرام جعفردوست - روناس - دیویی: 629.222 - 624 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 90000 ریال - 7 -58-7587-964-978 انتخاب
3- قوانین و مقرراتی که یک کارشناس تصادفات باید با آنها آشنا باشد
گردآورنده:غلامرضا روشنی ؛ ويراستار:محمدمعین روشنی - روشنی - دیویی: 363.125 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 60000 ریال - 5 -5-90029-600-978 انتخاب
4- وظایف پلیس راهور در کنترل عملیات اجرایی در سطح راه‌ها (مواد 211 و 212 آئین‌نامه راهنمایی و رانندگی)
گردآورنده:غلامرضا روشنی - روشنی - دیویی: 625 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 45000 ریال - 8 -4-90029-600-978 انتخاب
5- قوانین و مقرراتی که یک کارشناس تصادفات باید با آنها آشنا باشد
گردآورنده:غلامرضا روشنی ؛ ويراستار:محمدمعین روشنی - روشنی - دیویی: 363.125 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 45000 ریال - 5 -5-90029-600-978 انتخاب
6- چگونه برانیم تا سالم بمانیم
نويسنده:غلامرضا روشنی - روشنی - دیویی: 629.283 - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 10000 ریال - 2 -2-90991-600-978 انتخاب
7- بابام میگه
نويسنده:غلامرضا روشنی ؛ نقاش:فرزان دینی‌منش - ورق - دیویی: 363.1 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 ریال - 0 -10-6755-964 انتخاب
8- موتورسواری ایمن (رانندگی تدافعی)
نويسنده:غلامرضا روشنی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - دیویی: 629.28475 - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 7500 ریال - 2 -325-238-964-978 انتخاب
9- قوانین و مقرراتی که یک کارشناس تصادفات باید با آنها آشنا باشد
گردآورنده:غلامرضا روشنی ؛ ويراستار:محمدمعین روشنی - روشنی - دیویی: 363.125 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 45000 ریال - 5 -5-90029-600-978 انتخاب
10- نقاشی تابلوهای راهنمایی و رانندگی
تدوين:غلامرضا روشنی - روشنی - دیویی: 388.3 - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 ریال - 1 -3-90029-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4