لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (25)
تالیف (43)
ترجمه (10)
تهران (53)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (53) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (از پیدایش تا شکوفایی)
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهدی کریمی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - 382 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 2000 نسخه - 38000 ریال - 6 -190-361-964 انتخاب
2- ناگفته‌های امپراتوری ساسانیان
نويسنده:تورج دریایی ؛ مترجم:آهنگ حقانی ؛ مترجم:محمود فاضلی‌بیرجندی - بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - 202 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 500 نسخه - 150000 ریال - 6 -55-5733-600-978 انتخاب
3- پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (از حمله استعمار تا بیداری)
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهدی کریمی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - 472 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 3 -278-361-964 انتخاب
4- نیمه‌ی پنهان پزشک
نويسنده:دنیل افری ؛ مترجم:افروز معتمد ؛ ويراستار:مهناز مقدسی - قطره - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 300000 ریال - 5 -990-119-600-978 انتخاب
5- آن‌چه شما می‌گویید، آن‌چه پزشک می‌شنود: روایت‌هایی از پزشک و بیمار
نويسنده:دنیل افری ؛ مترجم:افروز معتمد ؛ ويراستار:مهناز مقدسی - قطره - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 200 نسخه - 400000 ریال - 0 -979-119-600-978 انتخاب
6- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - 974 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 350000 ریال - 4 -1343-00-964-978 انتخاب
7- دانشنامه‌های ایرانی
نويسنده:مهناز مقدسی ؛ ويراستار:منصور کیایی - دفتر پژوهشهای فرهنگی - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 9500 ریال - 4 -044-379-964 انتخاب
8- منتخب زندگینامه یکصد و ده چهره از آفرینندگان فرهنگ و تمدن اسلام و بوم ایران: بارقه‌های آفتاب
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 260 صفحه - (در6جلد ) - جلد 3 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 34500 ریال - 8 -324-303-964-978 انتخاب
9- پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (از حمله استعمار تا بیداری)
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهدی کریمی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - 472 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 3 -278-361-964 انتخاب
10- سید اسماعیل جرجانی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1000 نسخه - 11000 ریال - 3 -316-303-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6