لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (29)
تالیف (44)
ترجمه (14)
تهران (58)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (58) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (از پیدایش تا شکوفایی)
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهدی کریمی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - دیویی: 909.097671 - 386 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 38000 ریال - 1 -251-361-964 انتخاب
2- تقویم تاریخ: فرهنگ و تمدن اسلام و ایران
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ نويسنده:محمدرضا شمس‌اردکانی ؛ نويسنده:محمدرضا مخبردزفولی - موسسه‌ انتشارات‌ امیرکبیر - دیویی: 297.99 - 974 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1390 - 350000 ریال - 4 -1343-00-964-978 انتخاب
3- نیمه‌ی پنهان پزشک
نويسنده:دنیل افری ؛ مترجم:افروز معتمد ؛ ويراستار:مهناز مقدسی - قطره - دیویی: 610.695 - 342 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 340000 ریال - 5 -990-119-600-978 انتخاب
4- پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (از پیدایش تا شکوفایی)
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهدی کریمی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - دیویی: 909.097671 - 382 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1384 - 38000 ریال - 6 -190-361-964 انتخاب
5- سید اسماعیل جرجانی
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 610.92 - 112 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 11000 ریال - 3 -316-303-964-978 انتخاب
6- منتخب زندگینامه یکصد و ده چهره از آفرینندگان فرهنگ و تمدن اسلام و بوم ایران: بارقه‌های آفتاب
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.99 - 260 صفحه - (در6جلد ) - جلد 3 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 34500 ریال - 8 -324-303-964-978 انتخاب
7- آن‌چه شما می‌گویید، آن‌چه پزشک می‌شنود: روایت‌هایی از پزشک و بیمار
نويسنده:دنیل افری ؛ مترجم:افروز معتمد ؛ ويراستار:مهناز مقدسی - قطره - دیویی: 610.696 - 356 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 350000 ریال - 0 -979-119-600-978 انتخاب
8- پویایی فرهنگ و تمدن اسلام و ایران (از حمله استعمار تا بیداری)
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهدی کریمی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی - وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات - دیویی: 909.097671 - 472 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 45000 ریال - 3 -278-361-964 انتخاب
9- منتخب زندگینامه یکصد و ده چهره از آفرینندگان فرهنگ و تمدن اسلام و بوم ایران: بارقه‌های آفتاب
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.99 - 216 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 36000 ریال - 4 -322-303-964-978 انتخاب
10- منتخب زندگینامه یکصد و ده چهره از آفرینندگان فرهنگ و تمدن اسلام و بوم ایران: بارقه‌های آفتاب
نويسنده:علی‌اکبر ولایتی ؛ ويراستار:مهناز مقدسی ؛ زيرنظر:سجاد محمدی - امیرکبیر، کتابهای جیبی - دیویی: 297.99 - 216 صفحه - (در6جلد ) - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 28000 ریال - 4 -322-303-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6