لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(547)
چاپ مجدد (249)
تالیف (784)
ترجمه (12)
تهران (795)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (766)

تعداد یافت شده (796) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نکات برتر در بیماریهای چشم: چکیده کتاب افتالمولوژی‌عمومی "ووگان": رفرانس آزمونهای ....
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ گردآورنده:شهریار یحیوی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 617.7 - 142 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 8500 ریال - 0 -4-91826-964 انتخاب
2- نکات برتر در بیماری‌های عفونی: خلاصه مبحث عفونی (سسیل اسنشیال) به همراه ...
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ گردآورنده:نوید احدی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 616.9 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 15500 ریال - 964-5740-07-X انتخاب
3- نکات برتر در نورولوژی: خلاصه کتاب نورولوژی بالینی رفرانس آزمونهای دستیاری و پیش...
نويسنده:مایکل‌جفری امینوف ؛ نويسنده:راجر سایمون ؛ نويسنده:دیوید گرینبرگ - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 616.8 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 17900 ریال - 3 -05-5740-964 انتخاب
4- نکات برتر در بیماری‌های داخلی (روماتولوژی) خلاصه "سسیل اسنشیال به همراه بخش‌هایی از هاریسون 2001"
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش،نیک پیک - دیویی: 616.723 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 14000 ریال - 7 -20-5740-964 انتخاب
5- پرسش‌های چهارگزینه‌ای به همراه پاسخ تشریحی بیماری‌های عفونی سسیل و هاریسون: رفرانس آزمون ...
نويسنده:حمیدرضا پورعلی‌اکبر ؛ نويسنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش،نیک پیک - دیویی: 616.9 - 44 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 16000 ریال - 7 -51-5740-964 انتخاب
6- پوست: پاسخ‌های تشریحی به پرسش‌های تفکیکی بر اساس منابع اعلام شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی: جهت شرکت در امتحانات دستیاری ...
گردآورنده:مهدی ایزدی - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - دیویی: 616.5 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 15500 ریال - 6 -896-456-964 انتخاب
7- مرور سریع خلاصه بیماری‌های داخلی (خون): رفرانس آزمون پذیرش دستیار
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش،نیک پیک - دیویی: 616.15 - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 23000 ریال - 8 -73-5740-964 انتخاب
8- نکات برتر در جراحی: خلاصه "جراحی شوارتز 1999" رفرانس آزمون‌های پذیرش دستیار
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 617 - 392 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 76000 ریال - 3 -53-5740-964 انتخاب
9- نکات برتر در بیماری‌های داخلی (گوارش): خلاصه "سسیل اسنشیال 2004 به همراه بخش‌های انتخابی از هاریسون 2005" به همراه گایدلاین و تست ...
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه‌ انتشاراتی‌ پروانه ‌دانش - دیویی: 616.3 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 58000 ریال - 8 -90-5740-964 انتخاب
10- نکات برتر در گوش و حلق و بینی: خلاصه اتولارنکولوژی سیدن 2002 به همراه گایدلاین و تست
نويسنده:مهدی ایزدی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 617.51 - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 58000 ریال - 8 -22-8986-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 80