لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(544)
چاپ مجدد (249)
تالیف (781)
ترجمه (12)
تهران (792)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (763)

تعداد یافت شده (793) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نکات برتر در بیماری‌های داخلی (قلب)
نويسنده:راسل‌لافایت سسیل ؛ نويسنده:تنسلی‌راندولف هریسون ؛ مترجم:مهدی ایزدی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 616.12 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 16500 ریال - 0 -15-5740-964 انتخاب
2- نکات برتر در رادیولوژی: خلاصه کتاب تصویربرداری تشخیصی "آرمسترانگ" رفرانس آزمون‌های پذیرش دستیار...
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ گردآورنده:شهریار یحیوی ؛ ويراستار:خشایار نیلچی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 616.0757 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 15500 ریال - 7 -6-91826-964 انتخاب
3- نکات برتر در بیماری‌های داخلی (کلیه) خلاصه سسیل اسنشیال به همراه ...
گردآورنده:مهدی ایزدی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش،نیک پیک - دیویی: 616.61 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 12500 ریال - 7 -17-5740-964 انتخاب
4- نکات برتر در نورولوژی: خلاصه کتاب نورولوژی بالینی رفرانس آزمونهای دستیاری و پیش...
نويسنده:مایکل‌جفری امینوف ؛ نويسنده:راجر سایمون ؛ نويسنده:دیوید گرینبرگ - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 616.8 - 158 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 17900 ریال - 3 -05-5740-964 انتخاب
5- نکات برتر در بیماری‌های داخلی (گوارش): خلاصه " سسیل اسنشیال به همراه بخش‌هایی از هاریسون 2001"
گردآورنده:مهدی ایزدی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 616.3 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 18500 ریال - 5 -18-5740-964 انتخاب
6- نکات برتر در بیماری‌های داخلی (روماتولوژی) خلاصه سسیل اسنشیال به همراه بخش‌هایی از هاریسون 2001
گردآورنده:مهدی ایزدی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش،نیک پیک - دیویی: 616.723 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 12500 ریال - 7 -20-5740-964 انتخاب
7- نکات برتر در بیماری‌های داخلی (ریه) خلاصه "سسیل اسنشیال به همراه بخش‌هایی از هاریسون 2001"
نويسنده:راسل‌لافایت سسیل ؛ نويسنده:تنسلی‌راندولف هریسون ؛ گردآورنده:مهدی ایزدی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش،نیک پیک - دیویی: 616.24 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 15500 ریال - 9 -16-5740-964 انتخاب
8- نکات برتر در فارماکولوژی: خلاصه کتاب فارماکولوژی "کاتزونگ و ترور" رفرانس آزمونهای ....
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ گردآورنده:حمیدرضا کریمی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 615.1 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 19800 ریال - 3 -22-5740-964 انتخاب
9- چگونه پوستی شاداب و همیشه جوان داشته باشیم؟
نويسنده:مهدی ایزدی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش،نیک پیک - دیویی: 646.726 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 4000 ریال - 4 -30-5740-964 انتخاب
10- نکات برتر در ارتوپدی و شکستگی‌ها: خلاصه "شکستگی‌ها و ارتوپدی آدامز" رفرانس آزمون‌های بخش ...
گردآورنده:مهدی ایزدی ؛ گردآورنده:علیرضا کدخدایی - موسسه ‌فرهنگی‌ انتشاراتی‌ پروانه‌ دانش - دیویی: 617.15 - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 25500 ریال - 964-5740-24-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 80