لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (4)
تالیف (1)
ترجمه (5)
تهران (2)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- L'lslam Et La Civilisation Occidentale
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ب. نیک‌جو ؛ ويراستار:ناهید شهبازی - Centre De La Diffusion Des Connaissanca Islamiques - دیویی: 297.48 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - انتخاب
2- L'Islam et la civilisation occidentale
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ب. نیک‌جو ؛ مترجم:م. اروندی - مرکز نشر معارف ‌اسلامی ‌در جهان - دیویی: 297.489 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1386 - 5 -07-5817-964-978 انتخاب
3- L'Islam et la civilisation occidentale
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ب. نیک‌جو ؛ مترجم:م. اروندی - مرکز نشر معارف ‌اسلامی ‌در جهان - دیویی: 297.479 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 5 -07-5817-964-978 انتخاب
4- L'Islam et la civilisation occidentale
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ب. نیک‌جو ؛ مترجم:م. اروندی - مرکز نشر الثقافه ‌الاسلامیه ‌فی ‌العالم - دیویی: 297.4172 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2 -07-5817-964 انتخاب
5- L'islam et la civilisation occidentale
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ب. نیک‌جو ؛ مترجم:م. اروندی - مرکز نشر الثقافه ‌الاسلامیه ‌فی ‌العالم - دیویی: 297.489 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 5 -07-5817-964-978 انتخاب
6- L'Islam et la civilisation occidentale
نويسنده:سیدمجتبی موسوی‌لاری ؛ مترجم:ب. نیک‌جو ؛ مترجم:م. اروندی - مرکز نشر معارف ‌اسلامی ‌در جهان - دیویی: 297.479 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 5 -07-5817-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1