لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (4)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سخنی با دختران جوان
نويسنده:محمدرشید عوید ؛ مترجم:زاهد ویسی - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 297.67 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3500 ریال - 0 -70-7126-964 انتخاب
2- سخنی با دختران جوان
نويسنده:محمدرشید عوید ؛ مترجم:زاهد ویسی - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 297.67 - 66 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3500 ریال - 0 -70-7126-964 انتخاب
3- سخنی با دختران جوان
نويسنده:محمدرشید عوید ؛ مترجم:زاهد ویسی - شرکت چاپ و نشر بین‌الملل - دیویی: 297.67 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 4000 ریال - 0 -70-7126-964 انتخاب
4- گفت‌و‌گویی با شوهران گرامی
نويسنده:محمدرشید عوید ؛ مترجم:محمد جبروتی - احسان - دیویی: 305.31 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 7000 ریال - 3 -589-356-964-978 انتخاب
5- سخنی با دختران جوان
نويسنده:محمدرشید عوید ؛ مترجم:زاهد ویسی - آراس - دیویی: 297.68 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 10000 ریال - 7 -46-8620-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1