لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (51)
تالیف (37)
ترجمه (68)
تهران (90)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (104)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (105) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- رابیتن جنگلها
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم: شعاعی - شهریاری - دیویی: 810 - 16 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - انتخاب
2- دامبو: فیل پرنده
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:راشین علی‌مرادی ؛ بازنويسي:مجید سیف - سپیده - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 10000 نسخه - 3000 ریال - 8 -59-5773-964 انتخاب
3- داستان عروسکها
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:مهرداد مهدویان - نشر پیدایش - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 30000 نسخه - 3000 ریال - 964-6695-71-X انتخاب
4- فکر می‌کنم، رنگ می‌کنم: موش و گربه
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ نقاش:حامد کشاورز - نشر برف - دیویی: 750 - 12 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 15000 نسخه - 2000 ریال - 9 -30-6418-964 انتخاب
5- پیترپان: بازگشت به نورلند
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:فهیمه عباس‌زاده ؛ ويراستار:مریم زورمند - امامت - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 6 -66-6321-964 انتخاب
6- سیندرلا
نقاش: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:علی پناهی - خانه هنر، کتابهای خبرچین - دیویی: 398.2 - 8 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1386 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 0 -40-7444-964 انتخاب
7- تارزان
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 6 -3-94541-964 انتخاب
8- گنج دزدان دریائی
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ نويسنده:حمید عاملی - تهران کارت - دیویی: 810 - 15 صفحه - (در1جلد ) - رقعی - چاپ 1 سال 1361 - 10000 نسخه - انتخاب
9- سیندرلا
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:علی پناهی - خانه هنر، کتابهای خبرچین - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 15000 نسخه - 2500 ریال - 1 -00-7444-964 انتخاب
10- تارزان
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 28 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 9 -3-94541-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11