لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (51)
تالیف (37)
ترجمه (68)
تهران (90)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (104)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (105) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیترپان: بازگشت به نورلند
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:فهیمه عباس‌زاده ؛ ويراستار:مریم زورمند - امامت - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 6 -66-6321-964 انتخاب
2- سیندرلا
نقاش: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:علی پناهی - خانه هنر، کتابهای خبرچین - دیویی: 398.2 - 8 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1386 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 0 -40-7444-964 انتخاب
3- فکر می‌کنم، رنگ می‌کنم: موش و گربه
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ نقاش:حامد کشاورز - نشر برف - دیویی: 750 - 12 صفحه - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 15000 نسخه - 2500 ریال - 9 -30-6418-964 انتخاب
4- لیو و استیچ
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:آزاده محضری ؛ گردآورنده:ارشیا صادقیان - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 1 -0-94541-964 انتخاب
5- گربه‌های هنرمند، یا، اشرافی
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:مهرداد مهدویان ؛ بازنويسي:فهیمه مرادی - نشر پیدایش - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 15000 نسخه - 2000 ریال - 2 -012-349-964 انتخاب
6- بامبی
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:حبیب شجاعی ؛ ويراستار:عبدالرضا آریایی - رهیافت - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 3 -5-90208-964 انتخاب
7- فکر می‌کنم، رنگ می‌کنم: اردک کوچولو
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ نقاش:حامد کشاورز - نشر برف - دیویی: 750 - 12 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 15000 نسخه - 2000 ریال - 5 -29-6418-964 انتخاب
8- شرکت هیولاها
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 8 -2-94541-964 انتخاب
9- فکر می‌کنم، رنگ می‌کنم: موش و گربه
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ نقاش:حامد کشاورز - نشر برف - دیویی: 750 - 12 صفحه - (در4جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 15000 نسخه - 2500 ریال - 9 -30-6418-964 انتخاب
10- تارزان
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 398.2 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 6 -3-94541-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11