لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (51)
تالیف (37)
ترجمه (68)
تهران (90)
شهرستان (15)
كودك و نوجوان (104)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (105) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شیر شاه
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:یاسمن امیری‌اقدم - گل یخ - دیویی: 813.54 - 10 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 19500 ریال - 8 -08-7018-964 انتخاب
2- فکر می‌کنم، رنگ می‌کنم: شیرشاه
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ نقاش:حامد کشاورز - نشر برف - دیویی: 750 - 12 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 2000 ریال - 5 -32-6418-964 انتخاب
3- فکر می‌کنم، رنگ می‌کنم: شیرشاه
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ نقاش:حامد کشاورز - نشر برف - دیویی: 750 - 12 صفحه - جلد 4 - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 2500 ریال - 5 -32-6418-964 انتخاب
4- سیندرلا 2
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:فهیمه عباس‌زاده ؛ ويراستار:مریم زورمند - امامت - دیویی: 398.2 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 ریال - 8 -65-6321-964 انتخاب
5- تارزان
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین ؛ مترجم:آزاده محضری - پینه‌دوز - دیویی: 813 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 8000 ریال - 6 -3-94541-964 انتخاب
6- گربه‌های هنرمند، یا، اشرافی
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:مهرداد مهدویان ؛ بازنويسي:فهیمه مرادی - نشر پیدایش - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 ریال - 2 -012-349-964 انتخاب
7- گربه‌های اشرافی
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:علی اتحاد ؛ بازنويسي:مجید سیف - سپیده - دیویی: 813 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 3500 ریال - 9 -53-5773-964 انتخاب
8- داستان اسباب‌بازی
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:یاسمن روحی ؛ گردآورنده:ارشیا صادقین - گل یخ - دیویی: 813 - 18 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 19500 ریال - انتخاب
9- فکر می‌کنم، رنگ می‌کنم: موش و گربه
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ نقاش:حامد کشاورز - نشر برف - دیویی: 750 - 12 صفحه - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 2500 ریال - 7 -28-6418-964 انتخاب
10- پیترپان: بازگشت به نورلند
نويسنده: شرکت والت دیسنی ؛ مترجم:فهیمه عباس‌زاده ؛ ويراستار:مریم زورمند - امامت - دیویی: 813 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 ریال - 6 -66-6321-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11