لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (78)
تالیف (78)
ترجمه (20)
تهران (90)
شهرستان (8)
كودك و نوجوان (16)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (98) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دعای کمیل و امام زمان (عج) با ترجمه فارسی
گردآورنده:اسماعیل پزشکیان‌نژاد ؛ تهيه و تنظيم:سیدحسین صدرالحفاظ ؛ خطاط:غلامرضا مجد - پزشکیان‌نژاد و پسران - دیویی: 297.774 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1379 - 1300 ریال - 0 -01-6081-964 انتخاب
2- ارتباط با خدا: با ترجمه فارسی
تهيه و تنظيم:سیدحسین صدرالحفاظ ؛ خطاط:جلال پورامینی - نشر برف - دیویی: 297.772 - 192 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1384 - 7000 ریال - 4 -00-6418-964-978 انتخاب
3- چطوری نماز بخوانم؟
نويسنده:سیدحسین صدرالحفاظ ؛ عكاس:هادی اکبرخواه ؛ عكاس:سیدمحمدرضا صدرالحفاظ - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 297.35307 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3500 ریال - 9 -217-536-964-978 انتخاب
4- ارتباط با خدا با ترجمه فارسی
تهيه و تنظيم:سیدحسین صدرالحفاظ ؛ خطاط:جلال پورامینی - نشر برف - دیویی: 297.772 - 194 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 15 سال 1388 - 7500 ریال - 7 -00-6418-964 انتخاب
5- ارتباط با خدا با ترجمه فارسی
تهيه و تنظيم:سیدحسین صدرالحفاظ ؛ خطاط:جلال پورامینی - نشر برف - دیویی: 297.772 - 196 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 4000 ریال - 7 -00-6418-964 انتخاب
6- دعای کمیل و توسل
تهيه و تنظيم:سیدحسین صدرالحفاظ ؛ خطاط:جلال پورامینی - نشاط - دیویی: 297.774 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 900 ریال - 5 -22-6393-964 انتخاب
7- جزء سی‌ام قرآن کریم
مترجم:ناصر مکارم‌شیرازی ؛ خطاط:عثمان طه ؛ خطاط:سیدحسین صدرالحفاظ - نشر افق - دیویی: 297.112 - 132 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1379 - 6 -10-6742-964 انتخاب
8- ارتباط با خدا با ترجمه فارسی
تهيه و تنظيم:سیدحسین صدرالحفاظ ؛ خطاط:جلال پورامینی - نشر برف - دیویی: 297.772 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 4500 ریال - 7 -00-6418-964 انتخاب
9- چطوری نماز بخوانم؟
نويسنده:سیدحسین صدرالحفاظ ؛ عكاس:هادی اکبرخواه ؛ عكاس:سیدمحمدرضا صدرالحفاظ - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 297.35307 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 4000 ریال - 9 -217-536-964-978 انتخاب
10- وصیت‌نامه
گردآورنده:سیداحمد صدرالحفاظ ؛ زيرنظر:سیدحسین صدرالحفاظ - نشر برف - دیویی: 297.372 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 7 سال 1389 - 4000 ریال - 5 -16-6418-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10