لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (74)
تالیف (33)
ترجمه (58)
تهران (91)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (81)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (91) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چراهای شگفت‌انگیز: حواس پنج‌گانه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:دبورا چنسلر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:حسین الوندی - محراب قلم،کتابهای ‌مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 14000 ریال - 3 -781-323-964-978 انتخاب
2- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:فیلیپ استیل ؛ نويسنده:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 410 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 200000 ریال - 8 -898-323-964-978 انتخاب
3- چراهای شگفت‌انگیز: حواس پنج‌گانه: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:دبورا چنسلر ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 18000 ریال - 5 -969-323-964-978 انتخاب
4- چراهای شگفت‌انگیز: مردم و کشورها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1389 - 20000 ریال - 5 -191-103-600-978 انتخاب
5- مثل‌ها و قصه‌هایشان: قصه‌های دی
نويسنده:مصطفی رحماندوست ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 398.9 - 120 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 6 سال 1399 - 765000 ریال - 6 -813-103-600-978 انتخاب
6- چراهای شگفت‌انگیز: مردم و کشورها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1390 - 23000 ریال - 5 -399-103-600-978 انتخاب
7- مثل‌ها و قصه‌هایشان: قصه‌های دی
نويسنده:مصطفی رحماندوست ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 398.9 - 384 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 7 سال 1395 - 300000 ریال - 7 -111-413-600-978 انتخاب
8- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:فیلیپ استیل ؛ نويسنده:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 410 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 15 سال 1391 - 250000 ریال - 4 -198-103-600-978 انتخاب
9- چراهای شگفت‌انگیز: جانوران دریا: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:کارولین هریس ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:لیلا سیدقاسم - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 17 سال 1396 - 60000 ریال - 9 -258-413-600-978 انتخاب
10- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:فیلیپ استیل ؛ نويسنده:رویا خوئی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 400 صفحه - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1388 - 200000 ریال - 8 -898-323-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10