لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(70)
چاپ مجدد (72)
تالیف (27)
ترجمه (115)
تهران (140)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (142) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درس‌های نیچه برای زندگی
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - دیویی: 193 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 160000 ریال - 7 -02-6047-600-978 انتخاب
2- هایدگر: قدم اول
نويسنده:جف کالیز ؛ نويسنده:هوارد سلینا ؛ مترجم:صالح نجفی - پردیس دانش - دیویی: 193 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 19000 ریال - 9 -5-94990-964 انتخاب
3- درس‌های کی‌یرکگور برای زندگی
نويسنده:رابرت فرگوسن ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - دیویی: 198.9 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 160000 ریال - 8 -89-6047-600-978 انتخاب
4- مفهوم آیرونی با ارجاع مدام به سقراط
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 292000 ریال - 5 -280-213-964-978 انتخاب
5- نقد اجتماعی پست‌مدرنیته: بحران‌های هویت
نويسنده:رابرت دان ؛ مترجم:صالح نجفی - پردیس دانش - دیویی: 300.1 - 538 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 250000 ریال - 7 -066-300-600-978 انتخاب
6- تنهایی دم مرگ
نويسنده:نوربرت الیاس ؛ مترجم:امید مهرگان ؛ مترجم:صالح نجفی - گام نو - دیویی: 128.5 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 15000 ریال - 8 -59-7387-964 انتخاب
7- فیلم به مثابه فلسفه: پرسونا
نويسنده:صالح نجفی ؛ ويراستار:رضا رحمتی‌راد - لگا - دیویی: 791.4372 - 46 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 120000 ریال - 9 -1-97705-600-978 انتخاب
8- در ستایش عشق
نويسنده:صالح نجفی ؛ ويراستار:رضا رحمتی‌راد - لگا - دیویی: 791.4372 - 62 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 120000 ریال - 8 -33-8987-600-978 انتخاب
9- فیلم به مثابه فلسفه: کپی برابر اصل
نويسنده:صالح نجفی ؛ ويراستار:رضا رحمتی‌راد - لگا - دیویی: 791.4372 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 120000 ریال - 8 -8-97705-600-978 انتخاب
10- درس‌های نیچه برای زندگی
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:صالح نجفی - هنوز - دیویی: 193 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 160000 ریال - 7 -02-6047-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15