لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(62)
چاپ مجدد (64)
تالیف (21)
ترجمه (105)
تهران (124)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (126) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آلن بدیو: فلسفه - سیاست - هنر - عشق
ويراستار:مراد فرهادپور ؛ ويراستار:صالح نجفی ؛ ويراستار:علی عباس‌بیگی - رخ‌داد نو - دیویی: 194 - 638 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 2 -20-5625-600-978 انتخاب
2- دایره‌المعارف دموکراسی
زيرنظر:سیمورمارتین لیپست ؛ مترجم:مصطفی اسلامیه ؛ مترجم:موسی اکرمی - کتابخانه تخصصی وزارت امور خارجه - دیویی: 321.803 - 600 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 1000 نسخه - 1 -234-361-964 انتخاب
3- چگونه فروید بخوانیم
نويسنده:جاش کوهن ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:علیرضا خالقی - نشر نی - دیویی: 150.1952092 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 700 نسخه - 180000 ریال - 7 -505-185-964-978 انتخاب
4- هایدگر: قدم اول
نويسنده:جف کالیز ؛ نويسنده:هوارد سلینا ؛ مترجم:صالح نجفی - پردیس دانش - دیویی: 193 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1100 نسخه - 55000 ریال - 9 -5-94990-964 انتخاب
5- تکرار: جستاری در روان‌شناسی تجربی
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 1000 نسخه - 289000 ریال - 6 -353-213-964-978 انتخاب
6- عاشقان مصلوب
نويسنده:صالح نجفی ؛ ويراستار:رضا رحمتی‌راد - لگا - دیویی: 791.430952 - 58 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 3 -25-8987-600-978 انتخاب
7- تنهایی دم مرگ
نويسنده:نوربرت الیاس ؛ مترجم:امید مهرگان ؛ مترجم:صالح نجفی - گام نو - دیویی: 128.5 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 700 نسخه - 82000 ریال - 0 -59-7387-964-978 انتخاب
8- چگونه کیرکگور بخوانیم
نويسنده:جان کاپوتو ؛ مترجم:صالح نجفی - رخ‌داد نو - دیویی: 198.9 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1650 نسخه - 32000 ریال - 5 -32-5625-600-978 انتخاب
9- عباس کیارستمی و فیلم - فلسفه
نويسنده:متیو ابوت ؛ مترجم:صالح نجفی - لگا - دیویی: 791.4301 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 2 -2-97860-600-978 انتخاب
10- تکرار: جستاری در روان‌شناسی تجربی
نويسنده:سورن کیرکگور ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:محسن ملکی - مرکز - دیویی: 190 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 800 نسخه - 267000 ریال - 6 -353-213-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13