لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(70)
چاپ مجدد (77)
تالیف (27)
ترجمه (120)
تهران (145)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (147) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چگونه فروید بخوانیم
نويسنده:جاش کوهن ؛ مترجم:صالح نجفی - رخ‌داد نو - دیویی: 150.1952092 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 42000 ریال - 7 -54-5625-600-978 انتخاب
2- مسائل فلسفه اخلاق
نويسنده:تئودوردبلیو. آدورنو ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ مترجم:علی عباس‌بیگی - هرمس - دیویی: 170 - 286 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 215000 ریال - 5 -994-363-964-978 انتخاب
3- تنهایی دم مرگ
نويسنده:نوربرت الیاس ؛ مترجم:امید مهرگان ؛ مترجم:صالح نجفی - گام نو - دیویی: 128.5 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 87000 ریال - 0 -59-7387-964-978 انتخاب
4- آلن بدیو: فلسفه - سیاست - هنر - عشق
ويراستار:مراد فرهادپور ؛ ويراستار:صالح نجفی ؛ ويراستار:علی عباس‌بیگی - رخ‌داد نو - دیویی: 194 - 638 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 110000 ریال - 2 -20-5625-600-978 انتخاب
5- چگونه فروید بخوانیم
نويسنده:جاش کوهن ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:علیرضا خالقی - نشر نی - دیویی: 150.1952092 - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 140000 ریال - 7 -505-185-964-978 انتخاب
6- فیلم به مثابه فلسفه: حرکت اشتباه
نويسنده:صالح نجفی ؛ ويراستار:رضا رحمتی‌راد - لگا - دیویی: 791.4372 - 54 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 70000 ریال - 1 -7-97705-600-978 انتخاب
7- درس‌های فروید برای زندگی
نويسنده:برت کار ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - دیویی: 150.1952 - 124 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 170000 ریال - 1 -33-6047-600-978 انتخاب
8- کژ نگریستن: مقدمه‌ای بر ژاک لاکان
نويسنده:اسلاوی ژیژک ؛ مترجم:مازیار اسلامی ؛ مترجم:صالح نجفی - نشر نی - دیویی: 150.195092 - 338 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 420000 ریال - 3 -558-185-964-978 انتخاب
9- هایدگر: قدم اول
نويسنده:جف کالیز ؛ نويسنده:هوارد سلینا ؛ مترجم:صالح نجفی - پردیس دانش - دیویی: 193 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 19000 ریال - 9 -5-94990-964 انتخاب
10- هایدگر: قدم اول
نويسنده:جف کالیز ؛ نويسنده:هوارد سلینا ؛ مترجم:صالح نجفی - پردیس دانش - دیویی: 193 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 55000 ریال - 9 -5-94990-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15