لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(71)
چاپ مجدد (80)
تالیف (27)
ترجمه (124)
تهران (149)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (151) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چگونه کیرکگور بخوانیم
نويسنده:جان کاپوتو ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:نرگس ایمانی‌مرنی - نشر نی - دیویی: 198.9 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 140000 ریال - 7 -518-185-964-978 انتخاب
2- اخلاق و نامتناهی: گفت‌و‌گوهای امانوئل لویناس با فیلیپ نمو
نويسنده:امانوئل لویناس ؛ نويسنده:فیلیپ نمو ؛ مترجم:مراد فرهادپور - فرهنگ صبا - دیویی: 194 - 144 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 18000 ریال - 3 -12-2935-964-978 انتخاب
3- موسی و یکتاپرستی
نويسنده:زیگموند فروید ؛ مترجم:صالح نجفی - رخ‌داد نو - دیویی: 221.92 - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 40000 ریال - 2 -04-5625-600-978 انتخاب
4- درس‌های فروید برای زندگی
نويسنده:برت کار ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - دیویی: 150.1952 - 118 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 160000 ریال - 1 -33-6047-600-978 انتخاب
5- در باب مدارا
نويسنده:مایکل والترز ؛ مترجم:صالح نجفی - موسسه ‌نشر و پژوهش ‌شیرازه - دیویی: 323 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 15000 ریال - 0 -23-7768-964 انتخاب
6- فیلم به مثابه فلسفه: کازابلانکا‏‫
نويسنده:صالح نجفی ؛ ويراستار:رضا رحمتی‌راد - لگا - دیویی: 791.4372 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 70000 ریال - 2 -0-97705-600-978 انتخاب
7- فرضیه کمونیسم
نويسنده:آلن بدیو ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ مترجم:مراد فرهادپور - نشر مرکز - دیویی: 335.43 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 225000 ریال - 4 -386-213-964-978 انتخاب
8- نقد اجتماعی پست‌مدرنیته: بحران‌های هویت
نويسنده:رابرت دان ؛ مترجم:صالح نجفی - پردیس دانش - دیویی: 300.1 - 536 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 50000 ریال - 4 -2-94990-964 انتخاب
9- بنیاد کلی‌گرایی: پل قدیس و منطق حقیقت
نويسنده:آلن بدیو ؛ مترجم:مراد فرهادپور ؛ مترجم:صالح نجفی - نشر ماهی - دیویی: 225.92 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 3 -340-209-964-978 انتخاب
10- موسی و یکتاپرستی
نويسنده:زیگموند فروید ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:علیرضا خالقی‌دامغانی - نی - دیویی: 221.92 - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 320000 ریال - 0 -562-185-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16