لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (9)
تالیف (27)
ترجمه (2)
تهران (3)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نامه‌های اداری: نگارش و تدوین آن‌ها
نويسنده:کمال روحانی - آراس - دیویی: 808.06665 - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 10000 ریال - 1 -23-5856-600-978 انتخاب
2- جغرافیای پیرانشهر: تحقیقی جامع بر جغرافیای منطقه پیرانشهر در ابعاد انسانی ...
نويسنده:کمال روحانی - آراس - دیویی: 955.334 - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200000 ریال - 9 -38-6248-622-978 انتخاب
3- انواع مکاتبات و نوشته‌های اداری تدوین و نگارش آن‌ها
نويسنده:کمال روحانی - آراس - دیویی: 808.066 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 25000 ریال - 0 -74-8620-964-978 انتخاب
4- اعجاز قرآن در عصر فضا و تکنولوژی (تحقیقی بر اعجاز همه گونه‌ی قرآن، چون: اعجاز تسلیم، بلاغی، نمایشی و تصویر، ریاضی و تناسب اعداد و کلمات، علمی و پزشکی)
نويسنده:کمال روحانی - سامرند - دیویی: 297.158 - 350 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 40000 ریال - 9 -00-8620-964-978 انتخاب
5- همای جغدنما: کاوشی عمیق در باب طلاق ثلاثه "نقد و تحلیل، آرا و عقاید موافقان و مخالفان طلاق ثلاثه از نظرگاه اهل سنت"
نويسنده:کمال روحانی - سامرند - دیویی: 297.36 - 90 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 ریال - 7 -0412-06-964 انتخاب
6- احکام و فتاوای پزشکی معاصر
نويسنده:کمال روحانی - آراس - دیویی: 297.379 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 70000 ریال - 1 -77-8620-964-978 انتخاب
7- شروع و پایان رمضان در فقه امام شافعی
نويسنده:سلیمان روحانی ؛ ويراستار:کمال روحانی - آراس - دیویی: 297.354 - 70 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 10000 ریال - 1 -35-8620-964-978 انتخاب
8- کرد و کردستان در گذار تاریخ: تحقیقی جامع در سرگذشت تاریخی و سیاسی کردها از هزاره‌های ماقبل تاریخ تاکنون همراه با تاریخ تحلیلی مبارزات و ...
نويسنده:کمال روحانی - آراس - دیویی: 956.00491597 - 596 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 900000 ریال - انتخاب
9- نامه‌های اداری: نگارش و تدوین آن‌ها
نويسنده:کمال روحانی - آراس - دیویی: 808.06665 - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 50000 ریال - 1 -23-5856-600-978 انتخاب
10- اعجاز قرآن در عصر فضا و تکنولوژی ( تحقیقی بر اعجاز همه گونه‌ی قرآن، چون: اعجاز تسلیم، بلاغی، نمایشی و تصویر، ریاضی و تناسب اعداد و کلمات، علمی و پزشکی
نويسنده:کمال روحانی - آراس - دیویی: 297.158 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1393 - 90000 ریال - 8 -00-8620-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3