لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (4)
تالیف (12)
ترجمه (0)
تهران (11)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مزاج‌شناسی برای همه
نويسنده:معصومه فکوریان - پژوهش - دیویی: 610 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 0 -84-5624-964-978 انتخاب
2- صد سال عمر طبیعی یا بازگشت به اصل با گیاهخواری
نويسنده:معصومه فکوریان - آشیانه کتاب - دیویی: 613.262 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2200 نسخه - 19000 ریال - 2 -46-6070-964-978 انتخاب
3- مزاج‌شناسی برای همه
نويسنده:معصومه فکوریان - معصومه فکوریان - دیویی: 612 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 17000 ریال - 6 -7015-06-964-978 انتخاب
4- مزاج‌شناسی برای همه
نويسنده:معصومه فکوریان - پژوهش - دیویی: 610 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 0 -84-5624-964-978 انتخاب
5- آیورودا به زبان ساده
نويسنده:معصومه فکوریان ؛ مقدمه:سیدعبدالحمید موحدی‌نائینی - معصومه فکوریان - دیویی: 615.53 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 3 -3144-04-964-978 انتخاب
6- فواید سونا
نويسنده:معصومه فکوریان - آشیانه کتاب - دیویی: 613.41 - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1500 نسخه - 20000 ریال - 9 -47-6070-964-978 انتخاب
7- طب گیاهی برای همه
نويسنده:معصومه فکوریان ؛ ويراستار:هدی اسماعیل‌نژاد - کتاب آشنا - دیویی: 615.32 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 8000 ریال - 3 -07-8001-964 انتخاب
8- کدبانوی خانه، پزشک خانواده
نويسنده:معصومه فکوریان - کلام شیدا - دیویی: 615.32 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 3 -45-8447-964-978 انتخاب
9- گنج سلامتی برای همه
نويسنده:معصومه فکوریان - مدرسه‌ علمی‌ فرهنگی ‌صاحب‌ الزمان‌(عج) - دیویی: 613 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 20000 ریال - 5 -41-7527-964-978 انتخاب
10- مزاج‌شناسی برای همه
نويسنده:معصومه فکوریان - پژوهش - دیویی: 610 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 0 -84-5624-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2