لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (290)
تالیف (324)
ترجمه (0)
تهران (324)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (324)

تعداد یافت شده (324) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 30 مجموعه سوال عمومی: ادبیات - عربی - دین و زندگی - زبان انگلیسی
نويسنده:محسن اصغری ؛ نويسنده:مریم شمیرانی ؛ نويسنده:کاظم کاظمی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 373.238076 - 360 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 41 سال 1392 - 150000 ریال - 2 -818-126-600-978 انتخاب
2- سوال‌های پرتکرار عمومی سوم راهنمایی (دینی - عربی - فارسی - زبان انگلیسی)
نويسنده:سعید شبقره ؛ نويسنده:سیداحسان هندی ؛ نويسنده:سعید یوسفی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 373.236076 - 156 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1392 - 85000 ریال - 2 -652-126-600-978 انتخاب
3- پاسخ‌نامه‌ی 30 مجموعه سوال عمومی: ادبیات - عربی - دین و زندگی - زبان‌ انگلیسی: 25 دوره سؤال از کنکورهای سراسری (داخل کشور) سالهای 87 تا 92
نويسنده:محسن اصغری ؛ نويسنده:مریم شمیرانی ؛ نويسنده:کاظم کاظمی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 373.238076 - 232 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 54 سال 1394 - 120000 ریال - 9 -992-126-600-978 انتخاب
4- 30 مجموعه سوال عمومی: ادبیات - عربی - دین و زندگی - زبان انگلیسی
نويسنده:پیمان احمدی‌گنجه ؛ نويسنده:سعدالله زارع‌کاریزی ؛ نويسنده:الهام محمدی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 373.238076 - 320 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 36 سال 1390 - 90000 ریال - 3 -345-126-600-978 انتخاب
5- پاسخ‌نامه‌ 6 سال کنکور علوم تجربی
نويسنده:محسن اصغری ؛ نويسنده:مریم شمیرانی ؛ نويسنده:کاظم کاظمی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 373.238076 - 264 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 70 سال 1393 - 130000 ریال - 0 -0110-00-600-978 انتخاب
6- جامع دین و زندگی: قابل استفاده برای دانش‌آموزان سال دوم و سوم و چهارم دبیرستان و داوطلبین کنکور، همراه سوالات کنکور سال‌های اخیر
نويسنده:مسلم بهمن‌آبادی ؛ ويراستار:امین اسدیان‌پور ؛ ويراستار:سیداحسان هندی - الگو - دیویی: 297.076 - 640 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1393 - 310000 ریال - 8 -1-95873-964-978 انتخاب
7- پاسخ‌نامه‌ 6 سال کنکور علوم تجربی
نويسنده:محسن اصغری ؛ نويسنده:مریم شمیرانی ؛ نويسنده:کاظم کاظمی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 373.238076 - 352 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 85 سال 1396 - 240000 ریال - 8 -0565-00-600-978 انتخاب
8- جمع‌بندی دروس عمومی پایه شامل 6 آزمون جمع‌بندی دروس عمومی سال دوم و سوم دبیرستان همراه با نامه‌ی آموزشی و پاسخ‌نامه‌ی کلیدی
ويراستار:درویشعلی ابراهیمی ؛ ويراستار:سارا تراب ؛ ويراستار:حبیب‌الله سعادت - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 373.238076 - 88 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 30000 ریال - 7 -363-126-600-978 انتخاب
9- 30 مجموعه سوال عمومی: ادبیات - عربی - دین و زندگی - زبان انگلیسی
نويسنده:پیمان احمدی‌گنجه ؛ نويسنده:سعدالله زارع‌کاریزی ؛ نويسنده:الهام محمدی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 373.238076 - 352 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 27 سال 1390 - 80000 ریال - 3 -345-126-600-978 انتخاب
10- سوال‌های پرتکرار امتحانی سراسر کشور: دوسالانه‌ی‌ عمومی سوم راهنمایی (عربی - دینی - زبان انگلیسی)
نويسنده:سعید یوسفی ؛ نويسنده:فائقه شیریان ؛ نويسنده:سعید شبقره - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 373.236076 - 164 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 45000 ریال - 6 -245-126-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 33