لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (1)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (4)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول نوین مدیریت بیمه (ارتباط بانک - بیمه - سیستم‌های مستمری)
نويسنده:حمید تاجیک ؛ نويسنده:ثمر مظهری ؛ نويسنده:حسن فارسیجانی - گسترش علوم نوین - دیویی: 368 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 5 -5-95864-600-978 انتخاب
2- مروری بر بیمه‌های اتکایی Reinsurance
نويسنده:حمید تاجیک ؛ نويسنده:فاطمه سرور - گسترش علوم نوین - دیویی: 368.0122 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 6 -8-95864-600-978 انتخاب
3- مدیریت ریسک و هوشمندی کسب و کار
نويسنده:حمید تاجیک ؛ نويسنده:فاطمه سرور - گسترش علوم نوین - دیویی: 658.155 - 206 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 0 -25-8470-600-978 انتخاب
4- ریسک و بیمه: Risk & insurance
نويسنده:حمید تاجیک ؛ نويسنده:فاطمه سرور - گسترش علوم نوین - دیویی: 368 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 9 -7-95864-600-978 انتخاب
5- اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن: رشته مدیریت بانضمام سئوالات سال 79 و 80 دانشگاه پیام نور
نويسنده:حمید تاجیک ؛ نويسنده:حسن سیاح ؛ نويسنده:مهرداد صباغی - حمزه - دیویی: 297.658 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 2 -1-95081-964 انتخاب
6- اصول بیمه علمی و کاربردی = Principles of insurance scientific and applied
نويسنده:عبدالله نعامی ؛ نويسنده:حمید تاجیک - موسسه چاپ و انتشارات یادواره اسدی - دیویی: 368 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2200 نسخه - 35000 ریال - 3 -03-8715-964 انتخاب
7- تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی بانک‌ها و ابزارهای کنترلی
نويسنده:حمید تاجیک ؛ نويسنده:نیما رحمانی - گسترش علوم نوین - دیویی: 657.3 - 170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 6 -65-8470-600-978 انتخاب
8- غرور سازمانی، آری سازمان مغرور، نه
نويسنده:حمید تاجیک ؛ نويسنده:نیما رحمانی - گسترش علوم نوین - دیویی: 658.1 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 3 -95-8470-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1