لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (5)
تالیف (12)
ترجمه (1)
تهران (9)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- هیدرولیک: ویژه گروه فنی - مهندسی شامل شرح درس، نکته، مثال‌های حل شده، نکات کلیدی ...
نويسنده:طاهره احمدی - علوی فرهیخته - دیویی: 620.106 - 150 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 0 -300-169-964-978 انتخاب
2- اوضاع علوم پزشکی و بیمارستان‌ها در تمدن اسلامی
نويسنده:شهاب‌الدین دمیرچی ؛ ويراستار:طاهره احمدی ؛ ويراستار:مرتضی صارمی - خورشید آفرین - دیویی: 362.110917671 - 182 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 500 نسخه - 23000 ریال - 964-8482-11-X انتخاب
3- روش کار در اتاق عمل
نويسنده:باکول کومار ؛ مترجم:فلورا رحیم‌آقایی ؛ ويراستار:طاهره احمدی - نور دانش - دیویی: 617.9 - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2200 نسخه - 34500 ریال - 8 -77-7757-964 انتخاب
4- فریاد بی صدا (مجموعه شعر و قطعه ادبی)
شاعر:طاهره احمدی - فصل دیگر - دیویی: 8fa1.62 - 54 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 7 -7-95616-964-978 انتخاب
5- هیدرولیک: ویژه گروه فنی - مهندسی شامل شرح درس، نکته، مثال‌های حل شده، نکات کلیدی ...
نويسنده:طاهره احمدی - علوی فرهیخته - دیویی: 627.076 - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 0 -300-169-964-978 انتخاب
6- حسابداری مالیاتی
نويسنده:مهرداد گلیجانی ؛ ويراستار:طاهره احمدی - خورشید آفرین - دیویی: 657.46 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 27000 ریال - 7 -04-8482-964 انتخاب
7- آشنایی با نرم‌افزار Dr. speech
نويسنده:ندا موسوی ؛ نويسنده:طاهره احمدی - نویسه پارسی - دیویی: 410 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300 نسخه - 130000 ریال - 2 -17-7030-600-978 انتخاب
8- هیدرولیک: ویژه گروه فنی - مهندسی شامل شرح درس، نکته، مثال‌های حل شده، نکات کلیدی ...
نويسنده:طاهره احمدی - علوی فرهیخته - دیویی: 627.076 - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -300-169-964-978 انتخاب
9- افسانه کاکل زری و دندان مروارید
نويسنده:کلثوم چویی‌زاده ؛ ويراستار:آسیه احمدی ؛ تصويرگر:طاهره احمدی - گسترش علوم نوین - دیویی: 398.2 - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -73-8470-600-978 انتخاب
10- ضرب رویایی
نويسنده:اکرم ثابت‌قدم‌وحید ؛ تصويرگر:طاهره احمدی - گسترش علوم نوین - دیویی: 513.2 - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 6 -78-8470-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2