لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (5)
تالیف (7)
ترجمه (0)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش عملی رانندگی (چگونه بهتر برانیم)
نويسنده:صالح مرتضوی - صالح مرتضوی - دیویی: 629.283 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 16000 ریال - 6 -7627-06-964 انتخاب
2- آموزش عملی رانندگی (چگونه بهتر برانیم)
نويسنده:صالح مرتضوی - صالح مرتضوی - دیویی: 629.283 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15500 ریال - 6 -7627-06-964 انتخاب
3- آموزش علمی و عملی رانندگی
نويسنده:صالح مرتضوی - آذریون - دیویی: 629 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 9500 ریال - 8 -20-6836-964 انتخاب
4- آموزش عملی رانندگی (چگونه بهتر برانیم)
نويسنده:صالح مرتضوی - صالح مرتضوی - دیویی: 629.283 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 28000 ریال - 8 -7336-04-964-978 انتخاب
5- آموزش عملی رانندگی (چگونه بهتر برانیم)
نويسنده:صالح مرتضوی - صالح مرتضوی - دیویی: 629.283 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 20000 ریال - 4 -0362-04-964-978 انتخاب
6- آموزش عملی رانندگی (چگونه بهتر برانیم)
نويسنده:صالح مرتضوی - صالح مرتضوی - دیویی: 629.283 - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 22000 ریال - 4 -0362-04-964-978 انتخاب
7- آموزش عملی رانندگی (چگونه بهتر برانیم)
نويسنده:صالح مرتضوی - صالح مرتضوی - دیویی: 629.283 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 35000 ریال - 7 -6228-04-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1