لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (6)
تهران (6)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (6) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- از چربی‌های شکم خود خلاص شوید!
نويسنده:جنت مایسلوتا ؛ نويسنده:دبورا مایکلز ؛ مترجم:محمود مزینانی - نشر پیدایش - دیویی: 646.75 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 15000 ریال - 7 -130-349-964-978 انتخاب
2- از چربی‌های شکم خود خلاص شوید!
نويسنده:جنت مایسلوتا ؛ نويسنده:دبورا مایکلز ؛ مترجم:محمود مزینانی - نشر پیدایش - دیویی: 646.75 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1387 - 20000 ریال - 7 -130-349-964-978 انتخاب
3- از چربی‌های شکم خود خلاص شوید!
نويسنده:جنت مایسلوتا ؛ مترجم:محمود مزینانی ؛ ويراستار:رضا کریمی - نشر پیدایش - دیویی: 646.75 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 25000 ریال - 7 -130-349-964-978 انتخاب
4- از چربی‌های شکم خود خلاص شوید!
نويسنده:جنت مایسلوتا ؛ نويسنده:دبورا مایکلز ؛ مترجم:محمود مزینانی - نشر پیدایش - دیویی: 646.75 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 15000 ریال - 7 -130-349-964 انتخاب
5- از چربی‌های شکم خود خلاص شوید!
نويسنده:جنت مایسلوتا ؛ نويسنده:دبورا مایکلز ؛ مترجم:محمود مزینانی - نشر پیدایش - دیویی: 646.75 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 11000 ریال - 7 -130-349-964 انتخاب
6- از چربی‌های شکم خود خلاص شوید!
نويسنده:جنت مایسلوتا ؛ نويسنده:دبورا مایکلز ؛ مترجم:محمود مزینانی - نشر پیدایش - دیویی: 646.75 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 7 -130-349-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1