لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(60)
چاپ مجدد (154)
تالیف (9)
ترجمه (205)
تهران (208)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (139)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (214) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آنی شرلی در خانه رویاها
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 813.52 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3300 نسخه - 50000 ریال - 3 -192-536-964 انتخاب
2- امیلی در نیومون: کتاب اول
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:محبوبه کرمی - قدیانی - دیویی: 813.52 - 560 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1650 نسخه - 220000 ریال - 1 -401-251-600-978 انتخاب
3- آنی شرلی در ویندی پاپلرز
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 813.52 - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 2 -191-536-964-978 انتخاب
4- آنی، دخترک یتیم
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ بازنويسي:بیژن نامجو - نشر برف - دیویی: 813.52 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 15000 نسخه - 964-6418-18-X انتخاب
5- آنی دختر مو قرمز
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:بیژن نامجو ؛ گرافيست:رضا دلیرسولا - موسسه انتشارات قدیانی، کتابهای بنفشه - دیویی: 813 - 12 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2200 نسخه - 10000 ریال - 8 -467-536-964-978 انتخاب
6- آنی شرلی در جزیره
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - قدیانی - دیویی: 813.52 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2200 نسخه - 60000 ریال - 5 -190-536-964-978 انتخاب
7- آنی شرلی در جزیره
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - قدیانی - دیویی: 813.52 - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 770 نسخه - 220000 ریال - 5 -190-536-964-978 انتخاب
8- دره رنگین‌کمان
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 813.54 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 1650 نسخه - 70000 ریال - 3 -194-536-964-978 انتخاب
9- آنی شرلی در ویندی پاپلرز
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 813.52 - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 2 -191-536-964-978 انتخاب
10- آنی در گرین گیبلز
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:محمد حفاظی - نقطه - دیویی: 813.52 - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 3000 نسخه - 12000 ریال - 2 -46-5548-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22