لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(47)
چاپ مجدد (152)
تالیف (9)
ترجمه (190)
تهران (196)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (126)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (199) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آنی، دخترک یتیم
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ بازنويسي:بیژن نامجو - نشر برف - دیویی: 813.52 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 15000 نسخه - 2500 ریال - 964-6418-18-X انتخاب
2- آنی شرلی در اونلی
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - قدیانی - دیویی: 813.52 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 2200 نسخه - 70000 ریال - 9 -189-536-964-978 انتخاب
3- آنی شرلی در خانه رویاها
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 813.52 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 1100 نسخه - 125000 ریال - 9 -192-536-964-978 انتخاب
4- آنی رویای سبز
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:فریده مهدوی‌دامغانی - نشر البرز - دیویی: 813.52 - 762 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 2200 نسخه - 19500 ریال - 4 -143-442-964 انتخاب
5- ریلا در اینگل ساید
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - قدیانی - دیویی: 813.52 - 480 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 550 نسخه - 100000 ریال - 0 -195-536-964-978 انتخاب
6- جاده‌ی طلایی
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:محبوبه کرمی - قدیانی - دیویی: 813.52 - 464 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1650 نسخه - 170000 ریال - 4 -0309-08-600-978 انتخاب
7- ریلا در اینگل ساید
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - قدیانی - دیویی: 813.52 - 480 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1388 - 2200 نسخه - 70000 ریال - 0 -195-536-964-978 انتخاب
8- دره رنگین‌کمان
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - موسسه‌ انتشارات ‌قدیانی - دیویی: 813.54 - 400 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 3 -194-536-964-978 انتخاب
9- آنی شرلی در اونلی
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - قدیانی - دیویی: 813.52 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1397 - 770 نسخه - 250000 ریال - 9 -189-536-964-978 انتخاب
10- آنی شرلی در اونلی
نويسنده:لوسی‌مود مونتگمری ؛ مترجم:سارا قدیانی ؛ ويراستار:رویا همایون‌روز - قدیانی - دیویی: 813.52 - 416 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 9 -189-536-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20