لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (14)
تالیف (0)
ترجمه (21)
تهران (21)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (20)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (21) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فیزیک (ماشین‌های ساده)
نويسنده:باب دی‌ویز ؛ مترجم:علیرضا توکلی‌صابری - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 507 - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 9500 ریال - 2 -264-348-964 انتخاب
2- فضاهای دیگر (چشم‌اندازی از فاصله‌ها)
نويسنده:باب دی‌ویز ؛ مترجم:علیرضا توکلی‌صابری - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 507 - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 9500 ریال - 964-348-260-X انتخاب
3- رازهای علمی (روش تحقیق و کشف)
نويسنده:باب دی‌ویز ؛ مترجم:علیرضا توکلی‌صابری - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 507 - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 9500 ریال - 964-348-257-X انتخاب
4- خورشید، زمین و ماه (گردش و چرخش)
نويسنده:باب دی‌ویز ؛ مترجم:علیرضا توکلی‌صابری - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 507 - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 9500 ریال - 7 -267-348-964 انتخاب
5- رازهای علمی (روش تحقیق و کشف)
نويسنده:باب دی‌ویز ؛ مترجم:علیرضا توکلی‌صابری - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 507 - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 9500 ریال - 964-348-257-X انتخاب
6- مقایسه‌های علمی (آزمایش‌ها و بررسی‌ها)
نويسنده:باب دی‌ویز ؛ مترجم:علیرضا توکلی‌صابری - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 507 - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 9500 ریال - 8 -258-348-964 انتخاب
7- فضاهای دیگر (چشم‌اندازی از فاصله‌ها)
نويسنده:باب دی‌ویز ؛ مترجم:علیرضا توکلی‌صابری - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 507 - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 9500 ریال - 964-348-260-X انتخاب
8- زیست‌شناسی (مشاهده‌ی طبیعت در مدرسه و خانه)
نويسنده:باب دی‌ویز ؛ مترجم:علیرضا توکلی‌صابری - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 574.076 - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 9500 ریال - 5 -268-348-964 انتخاب
9- خورشید، زمین و ماه (گردش و چرخش)
نويسنده:باب دی‌ویز ؛ مترجم:علیرضا توکلی‌صابری - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 507 - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 9500 ریال - 7 -267-348-964 انتخاب
10- زیست‌شناسی (مشاهده‌ی طبیعت در مدرسه و خانه)
نويسنده:باب دی‌ویز ؛ مترجم:علیرضا توکلی‌صابری - موسسه‌ فرهنگی ‌منادی‌ تربیت - دیویی: 574.076 - 20 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 9500 ریال - 5 -268-348-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3