لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (21)
تالیف (4)
ترجمه (37)
تهران (37)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سنگ آفتاب: گزیده اشعار با سخنی درباره شعر و زندگی شاعر
شاعر:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:احمد میرعلایی - کتاب زمان - دیویی: 861.64 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 1 -30-6380-964 انتخاب
2- عرفان مولوی: با تعلیقات و اضافات
نويسنده:خلیفه عبدالحکیم ؛ مترجم:احمد محمدی ؛ مترجم:احمد میرعلایی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.31 - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 2 -123-121-600-978 انتخاب
3- عرفان مولوی: با تعلیقات و اضافات
نويسنده:خلیفه عبدالحکیم ؛ مترجم:احمد محمدی‌ملایری ؛ مترجم:احمد میرعلایی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.31 - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 3000 نسخه - 5000 ریال - انتخاب
4- عامل انسانی
نويسنده:گراهام گرین ؛ مترجم:احمد میرعلایی - رضا - دیویی: 823.914 - 360 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 610 ریال - انتخاب
5- اصفهان: موزه همیشه زنده
نويسنده:احمد میرعلایی ؛ عكاس:رضا نوربختیار - رضا نوربختیار - دیویی: 779.995593 - 120 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1377 - 5000 نسخه - 80000 ریال - انتخاب
6- سنگ آفتاب: گزیده اشعار با سخنی درباره شعر و زندگی شاعر
نويسنده:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:احمد میرعلایی - زنده‌رود - دیویی: 863 - 79 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 5500 نسخه - 1450 ریال - انتخاب
7- چیتی چیتی، بنگ بنگ
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:احمد میرعلایی - کتابهای کیمیا - دیویی: 823.914 - 92 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 9 -67-6641-964 انتخاب
8- کلاه کلمنتیس
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:احمد میرعلایی - دماوند - دیویی: 891.86354 - 178 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
9- ترکه مرد
نويسنده:دشیل همت ؛ مترجم:احمد میرعلایی - طرح نو - دیویی: 813 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 3000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
10- اصفهان: موزه همیشه زنده
نويسنده:احمد میرعلایی ؛ عكاس:رضا نوربختیار - رضا نوربختیار - دیویی: 779.995593 - 120 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1380 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 2 -550-350-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5