لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (21)
تالیف (4)
ترجمه (37)
تهران (37)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درباره ادبیات
نويسنده:جان آپدایک ؛ مترجم:احمد میرعلایی - فرزان روز - دیویی: 809 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 15000 ریال - 5 -36-6138-964 انتخاب
2- سنگ آفتاب: گزیده اشعار با سخنی درباره شعر و زندگی شاعر
شاعر:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:احمد میرعلایی - کتاب زمان - دیویی: 861.64 - 56 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 25000 ریال - 1 -30-6380-964 انتخاب
3- اصفهان
عكاس:نصرالله کسرائیان ؛ مقدمه:احمد میرعلایی - موسسه نشر آگه - دیویی: 779.995593 - 172 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1383 - 100000 ریال - 1 -111-329-964 انتخاب
4- چیتی چیتی، بنگ بنگ
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:احمد میرعلایی - کتابهای کیمیا،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 823.914 - 92 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 5000 ریال - 9 -67-6641-964 انتخاب
5- از چشم غربی
نويسنده:جوزف کنراد ؛ مترجم:احمد میرعلایی - علم - دیویی: 823.912 - 480 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 42500 ریال - 8 -557-405-964 انتخاب
6- چیتی چیتی، بنگ بنگ
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:احمد میرعلایی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی - دیویی: 823.914 - 106 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 75000 ریال - 6 -659-121-600-978 انتخاب
7- جستارهایی در موسیقی، سینما، تئاتر و ... (مجموعه مقالات)
نويسنده:پری برکشلی ؛ مترجم:عبدالحمید زرین‌قلم ؛ مترجم:احمد میرعلایی - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 781 - 172 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 9000 ریال - 8 -570-422-964 انتخاب
8- ئی. ام. فارستر
نويسنده:هاری‌تورنتون مور ؛ مترجم:احمد میرعلایی - هرمس - دیویی: 823.914 - 72 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 7000 ریال - 6 -73-7100-964 انتخاب
9- هزارتوهای بورخس
نويسنده:خورخه‌لوئیس بورخس ؛ مترجم:احمد میرعلایی - کتاب زمان - دیویی: 863.6 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 25000 ریال - 964-6380-28-X انتخاب
10- گوته
نويسنده:تی.جی. رید ؛ مترجم:احمد میرعلایی - طرح نو - دیویی: 831 - 136 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3700 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5