لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (21)
تالیف (4)
ترجمه (37)
تهران (37)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عامل انسانی
نويسنده:گراهام گرین ؛ مترجم:احمد میرعلایی - جویا - دیویی: 823.914 - 412 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 350000 ریال - 8 -7-96923-600-978 انتخاب
2- عرفان مولوی: با تعلیقات و اضافات
نويسنده:خلیفه عبدالحکیم ؛ مترجم:احمد محمدی ؛ مترجم:احمد میرعلایی - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.31 - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 2 -123-121-600-978 انتخاب
3- عامل انسانی
نويسنده:گراهام گرین ؛ مترجم:احمد میرعلایی - رضا - دیویی: 823.914 - 360 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 610 ریال - انتخاب
4- عامل انسانی
نويسنده:گراهام گرین ؛ مترجم:احمد میرعلایی - جویا - دیویی: 823.914 - 412 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 300000 ریال - 8 -7-96923-600-978 انتخاب
5- چیتی چیتی، بنگ بنگ
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:احمد میرعلایی - کتابهای کیمیا - دیویی: 823.914 - 92 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 9 -67-6641-964 انتخاب
6- هند تمدن محروح
نويسنده:و.س. نی‌پول ؛ مترجم:احمد میرعلایی - فاریاب - دیویی: 950 - 232 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
7- اصفهان موزه همیشه زنده
نويسنده:احمد میرعلایی ؛ خطاط:محمد احصایی ؛ نقاش:داریوش مختاری - صاحب اثر - دیویی: 770 - 115 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
8- کودکان آب و گل
نويسنده:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:احمد میرعلایی - انتشارات کتاب آزاد - دیویی: 895 - 107 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 320 ریال - انتخاب
9- هزارتوهای بورخس
نويسنده:خورخه‌لوئیس بورخس ؛ مترجم:احمد میرعلایی - کتاب زمان - دیویی: 863.6 - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 18500 ریال - 964-6380-28-X انتخاب
10- ترکه مرد
نويسنده:دشیل همت ؛ مترجم:احمد میرعلایی - طرح نو - دیویی: 813 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 3000 نسخه - 2800 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5