لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (21)
تالیف (4)
ترجمه (37)
تهران (37)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- عامل انسانی
نويسنده:گراهام گرین ؛ مترجم:احمد میرعلایی - رضا - 360 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 610 ریال - انتخاب
2- جسم و جان
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:احمد میرعلایی ؛ مقدمه:محمدرحیم اخوت - فردا - 138 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2200 نسخه - 9500 ریال - 4 -50-6328-964 انتخاب
3- چیتی چیتی، بنگ بنگ
نويسنده:ایان فلمینگ ؛ مترجم:احمد میرعلایی - کتابهای کیمیا،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - 96 صفحه - رقعی پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 3000 نسخه - 6500 ریال - 9 -67-6641-964 انتخاب
4- کودکان آب و گل
نويسنده:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:احمد میرعلایی - انتشارات کتاب آزاد - 107 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 320 ریال - انتخاب
5- سنگ آفتاب: گزیده اشعار با سخنی درباره شعر و زندگی شاعر
نويسنده:اوکتاویو پاز ؛ مترجم:احمد میرعلایی - زنده‌رود - 79 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1372 - 5500 نسخه - 1450 ریال - انتخاب
6- هزارتوهای بورخس
نويسنده:خورخه‌لوئیس بورخس ؛ مترجم:احمد میرعلایی - کتاب زمان - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3300 نسخه - 18500 ریال - 964-6380-28-X انتخاب
7- کلاه کلمنتیس
نويسنده:میلان کوندرا ؛ مترجم:احمد میرعلایی - دماوند - 178 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 300 ریال - انتخاب
8- اصفهان موزه همیشه زنده
نويسنده:احمد میرعلایی ؛ خطاط:محمد احصایی ؛ نقاش:داریوش مختاری - صاحب اثر - 115 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1372 - 5000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
9- اصفهان: موزه همیشه زنده
نويسنده:احمد میرعلایی ؛ عكاس:رضا نوربختیار - رضا نوربختیار - 120 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1380 - 5000 نسخه - 90000 ریال - 2 -550-350-964 انتخاب
10- هند تمدن محروح
نويسنده:و.س. نی‌پول ؛ مترجم:احمد میرعلایی - فاریاب - 232 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1364 - 3000 نسخه - 350 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5