لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (5)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (6)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای کامل تغذیه‌ی کودک و مراحل رشد
نويسنده:آنجلا دبر ؛ نويسنده:مارگارت اودانووان ؛ مترجم:راحله پورنبی - کتابدرمانی - دیویی: 649.3 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 35000 ریال - 6 -54-7108-964-978 انتخاب
2- راهنمای کامل تغذیه‌ی کودک و مراحل رشد
نويسنده:آنجلا دیر ؛ نويسنده:مارگارت اودانووان ؛ مترجم:راحله پورنبی - کتاب درمانی - دیویی: 649.3 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 20000 ریال - 0 -54-7108-964 انتخاب
3- راهنمای کامل تغذیه‌ی کودک و مراحل رشد
نويسنده:آنجلا دیر ؛ نويسنده:مارگارت اودانووان ؛ مترجم:راحله پورنبی - کتاب درمانی - دیویی: 649.3 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 27000 ریال - 0 -54-7108-964 انتخاب
4- راهنمای سلامت کودک
نويسنده:آلسون مکنچی ؛ مترجم:راحله پورنبی - کتاب درمانی - دیویی: 616.444 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 13500 ریال - 1 -28-7108-964 انتخاب
5- راهنمای کامل تغذیه‌ی کودک و مراحل رشد
نويسنده:آنجلا دبر ؛ نويسنده:مارگارت اودانووان ؛ مترجم:راحله پورنبی - کتابدرمانی - دیویی: 649.3 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 41000 ریال - 6 -54-7108-964-978 انتخاب
6- راهنمای سلامت کودک
نويسنده:آلسون مکنچی ؛ مترجم:راحله پورنبی - کتاب درمانی - دیویی: 616.444 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 27000 ریال - 7 -28-7108-964-978 انتخاب
7- راهنمای کامل تغذیه‌ی کودک و مراحل رشد
نويسنده:آنجلا دبر ؛ نويسنده:مارگارت اودانووان ؛ مترجم:راحله پورنبی - کتابدرمانی - دیویی: 649.3 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 34000 ریال - 6 -54-7108-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1