لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(8)
چاپ مجدد (1)
تالیف (4)
ترجمه (5)
تهران (9)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چارچوب استراتژی توسعه پایدار کشاورزی در جمهوری اسلامی
مترجم:احمد دهقان ؛ مترجم:هومن فتحی - وزارت‌ جهاد کشاورزی، موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، مدیریت امور پردازش و تنظیم یافته‌ - دیویی: 338.10955 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 7 -64-5549-964 انتخاب
2- پروژه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی، امنیت غذایی و تولید محصولات راهبردی
گردآورنده:عباس کشاورز ؛ گردآورنده:حسن رکنی ؛ گردآورنده:محمدعلی طهماسبی - موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - دیویی: 633.0955 - 408 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 370000 ریال - 7 -22-7880-600-978 انتخاب
3- پروژه‌های اجرایی اقتصاد مقاومتی برنامه ارتقای توان تولید ملی، امنیت غذایی و تولید محصولات راهبردی
گردآورنده:عباس کشاورز ؛ گردآورنده:حسن رکنی ؛ گردآورنده:محمدعلی طهماسبی - موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، مدیریت خدمات پژوهشی - دیویی: 633.0955 - 376 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 350000 ریال - 5 -26-7880-600-978 انتخاب
4- آینده آب و غذا در جهان تا سال 2025: عبور از بحران
نويسنده:مارک رزگرانت ؛ نويسنده:شیمینگ کای ؛ نويسنده:سارا کلاین - موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی - دیویی: 333.9100112 - 502 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 1 -34-5549-964-978 انتخاب
5- تطبیق معاهدات زیست محیطی با سایر معاهدات بین‌الملل عمومی
نويسنده:هومن فتحی ؛ ويراستار:مهدی بهروش - راز نهان - دیویی: 344.046 - 150 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 7 -027-448-600-978 انتخاب
6- مقدمه‌ای بر تولید و گواهی محصولات کشاورزی ارگانیک
نويسنده:حسین حیدری ؛ نويسنده:هومن فتحی - برگ زیتون - دیویی: 630 - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 35000 ریال - 3 -97-5681-964-978 انتخاب
7- آینده آب و غذا در جهان تا سال 2025: عبور از بحران
نويسنده:مارک رزگرانت ؛ نويسنده:شیمینگ کای ؛ نويسنده:سارا کلاین - وزارت‌ جهاد کشاورزی، موسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی، مدیریت امور پردازش و تنظیم یافته‌ - دیویی: 333.9100112 - 466 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -34-5549-964 انتخاب
8- کشاورزی در جهان به سوی 2030 - 2015
مترجم:هومن فتحی ؛ ويراستار:طاهره علی‌بابایی ؛ ويراستار:علی قاسم‌نژادجامعی - وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی - دیویی: 631.53 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -17-5549-964 انتخاب
9- کشاورزی در جهان به سوی 2030 - 2015
مترجم:هومن فتحی ؛ ويراستار:علی قاسم‌نژادجامعی - وزارت جهاد کشاورزی، موسسه پژوهشهای برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی - دیویی: 631.53 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -17-5549-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1