لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (10)
تالیف (22)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- توفان شن
نويسنده:مرتضی سلطانی ؛ ويراستار:علی اعوانی - نشر اجا(سازمان عقیدتی سیاسی ارتش) - دیویی: 955.0843092 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 27000 ریال - 0 -84-6630-964-978 انتخاب
2- رقص گندم‌زار
نويسنده:مرتضی سلطانی ؛ بازنويسي:ابوالقاسم وردیانی ؛ ويراستار:علی اعوانی - نشر اجا(سازمان عقیدتی سیاسی ارتش) - دیویی: 955.0843092 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 20000 ریال - 1 -87-6630-964-978 انتخاب
3- توفان شن
نويسنده:مرتضی سلطانی ؛ ويراستار:علی اعوانی - نشر اجا(سازمان عقیدتی سیاسی ارتش) - دیویی: 955.0843092 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1393 - 85000 ریال - 0 -84-6630-964-978 انتخاب
4- هوانیروز و حماسه بزرگ بدر
نويسنده:مرتضی سلطانی ؛ ويراستار:محسن صادق‌نیا - سوره سبز - دیویی: 955.08430932 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 40000 ریال - 0 -7-91926-600-978 انتخاب
5- هوانیروز و حماسه بزرگ خیبر
نويسنده:مرتضی سلطانی ؛ ويراستار:محسن صادق‌نیا - سوره سبز - دیویی: 955.0843 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 42000 ریال - 3 -6-91926-600-978 انتخاب
6- عبور از موانع و راپل (عملیات اعتماد به نفس)
نويسنده:علی مودتی ؛ نويسنده:جعفرعلی قادری‌ ؛ نويسنده:مرتضی سلطانی - دانشگاه علوم انتظامی امین - دیویی: 796.5223 - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200000 ریال - 9 -151-363-600-978 انتخاب
7- هوانیروز و حماسه بزرگ بدر
نويسنده:مرتضی سلطانی ؛ ويراستار:محسن صادق‌نیا - سوره سبز - دیویی: 955.08430932 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 40000 ریال - 0 -7-91926-600-978 انتخاب
8- رقص گندم‌زار
نويسنده:مرتضی سلطانی ؛ بازنويسي:ابوالقاسم وردیانی ؛ ويراستار:علی اعوانی - نشر اجا(سازمان عقیدتی سیاسی ارتش) - دیویی: 955.0843092 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 60000 ریال - 1 -87-6630-964-978 انتخاب
9- رودخانه وحشی
نويسنده:مرتضی سلطانی - نشر شهید سعید محبی - دیویی: 8fa3.62 - 160 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 15000 ریال - 0 -20-6919-964 انتخاب
10- هوانیروز در عملیات بزرگ فاو
نويسنده:مرتضی سلطانی - نشر شهید سعید محبی - دیویی: 955.0843 - 200 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 18000 ریال - 7 -19-6919-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3