لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (58)
تالیف (0)
ترجمه (65)
تهران (64)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (65)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:رود تئودور ؛ نويسنده:آماندا انیل - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 410 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 14 سال 1392 - 2200 نسخه - 350000 ریال - 6 -673-103-600-978 انتخاب
2- دایره‌المعارف علمی می‌دانی چرا؟ (10 جلد در یک مجلد)
نويسنده:اندی چارمن ؛ نويسنده:جکی گاف ؛ نويسنده:دبرا شانکلر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 030 - 320 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1391 - 3100 نسخه - 210000 ریال - 4 -0227-08-964-978 انتخاب
3- می‌دانی چرا مارها پوست می‌اندازند؟ و پرسش‌های دیگر درباره‌ی خزندگان
نويسنده:آماندا انیل ؛ مترجم:سیدعلی آل‌محمد - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1600 نسخه - 45000 ریال - 4 -0115-08-964-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف علمی می‌دانی چرا؟
نويسنده:آندرو شارمن ؛ نويسنده:آنیتا گانری ؛ نويسنده:آماندا انیل - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 030 - 480 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1393 - 1400 نسخه - 450000 ریال - 2 -803-385-964-978 انتخاب
5- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا انیل ؛ نويسنده:بریژیت آویسون ؛ نويسنده:آنیتا گانری - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 410 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1384 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 8 -179-323-964 انتخاب
6- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:رود تئودور ؛ نويسنده:آماندا انیل - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 410 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 13 سال 1392 - 2200 نسخه - 350000 ریال - 6 -673-103-600-978 انتخاب
7- چراهای شگفت‌انگیز: خزندگان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا انیل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 17 سال 1392 - 3300 نسخه - 40000 ریال - 9 -630-103-600-978 انتخاب
8- می‌دانی چرا؟ و پرسش‌های دیگر درباره‌ی گیاهان
نويسنده:اندی چارمن ؛ نويسنده:جکی گاف ؛ نويسنده:دبرا شانکلر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 030 - 360 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1393 - 1500 نسخه - 400000 ریال - 4 -0227-08-964-978 انتخاب
9- دایره‌المعارف علمی می‌دانی چرا؟
نويسنده:اندی چارمن ؛ نويسنده:جکی گاف ؛ نويسنده:دبرا شانکلر - مدرسه - دیویی: 030 - 320 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1389 - 2100 نسخه - 150000 ریال - 4 -0227-08-964-978 انتخاب
10- چراهای شگفت‌انگیز: خزندگان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا انیل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 0 -446-323-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7