لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (58)
تالیف (0)
ترجمه (65)
تهران (64)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (65)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (65) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دایره‌المعارف علمی می‌دانی چرا؟
نويسنده:آندرو شارمن ؛ نويسنده:آنیتا گانری ؛ نويسنده:آماندا انیل - مدرسه - دیویی: 030 - 500 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 0 -803-385-964 انتخاب
2- می‌دانی چرا لاشخورها تاس‌اند؟ و سوال‌های دیگر درباره‌ی پرندگان
نويسنده:آماندا انیل ؛ مترجم:ندا آشتیانی ؛ ويراستار:مجید عمیق - مدرسه - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 6 -467-385-964-978 انتخاب
3- دایره‌المعارف علمی می‌دانی چرا؟
نويسنده:آندرو شارمن ؛ نويسنده:آنیتا گانری ؛ نويسنده:آماندا انیل - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 030 - 480 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1393 - 1400 نسخه - 450000 ریال - 2 -803-385-964-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:رود تئودور ؛ نويسنده:آماندا انیل - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 410 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1386 - 2200 نسخه - 150000 ریال - 1 -590-323-964-978 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: خزندگان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا انیل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1390 - 3300 نسخه - 23000 ریال - 6 -251-103-600-978 انتخاب
6- چراهای شگفت‌انگیز: خزندگان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا انیل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1385 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 0 -446-323-964 انتخاب
7- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:بریژیت آویسون ؛ نويسنده:استیو پارکر ؛ نويسنده:جنی وود - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 410 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 16 سال 1395 - 3300 نسخه - 5 -881-103-600-978 انتخاب
8- دایره‌المعارف علمی می‌دانی چرا؟
نويسنده:اندی چارمن ؛ نويسنده:جکی گاف ؛ نويسنده:دبرا شانکلر - مدرسه - دیویی: 030 - 320 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1389 - 2100 نسخه - 150000 ریال - 4 -0227-08-964-978 انتخاب
9- چراهای شگفت‌انگیز: دایره‌المعارف: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:رود تئودور ؛ نويسنده:آماندا انیل - محراب قلم - دیویی: 030 - 384 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 2500 نسخه - 120000 ریال - 7 -238-323-964 انتخاب
10- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا انیل ؛ نويسنده:بریژیت آویسون ؛ نويسنده:آنیتا گانری - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 394 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 8 سال 1386 - 2200 نسخه - 150000 ریال - 5 -589-323-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7