لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (57)
تالیف (0)
ترجمه (64)
تهران (63)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (64)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (64) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چراهای شگفت‌انگیز: جانداران: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آندرو شارمن ؛ نويسنده:آنیتا گانری ؛ نويسنده:آماندا انیل - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 164 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 3300 نسخه - 130000 ریال - 3 -281-103-600-978 انتخاب
2- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:بریژیت آویسون ؛ نويسنده:استیو پارکر ؛ نويسنده:جنی وود - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 410 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 16 سال 1395 - 3300 نسخه - 5 -881-103-600-978 انتخاب
3- می‌دانی چرا لاشخورها تاس‌اند؟ و سوال‌های دیگر درباره‌ی پرندگان
نويسنده:آماندا انیل ؛ مترجم:ندا آشتیانی ؛ ويراستار:مجید عمیق - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 6 -467-385-964-978 انتخاب
4- دایره‌المعارف علمی می‌دانی چرا؟ (10 جلد در یک مجلد)
نويسنده:اندی چارمن ؛ نويسنده:جکی گاف ؛ نويسنده:دبرا شانکلر - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 320 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 5 سال 1391 - 3100 نسخه - 210000 ریال - 4 -0227-08-964-978 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: دایره‌المعارف: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:رود تئودور ؛ نويسنده:آماندا انیل - محراب قلم - 396 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 7 -238-323-964 انتخاب
6- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:آماندا انیل ؛ نويسنده:بریژیت آویسون ؛ نويسنده:آنیتا گانری - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 410 صفحه - جلد 1 - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1384 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 8 -179-323-964 انتخاب
7- می‌دانی چرا مارها پوست می‌اندازند؟ و پرسش‌های دیگر درباره‌ی خزندگان
نويسنده:آماندا انیل ؛ مترجم:سیدعلی آل‌محمد - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1390 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 4 -0115-08-964-978 انتخاب
8- دایره‌المعارف علمی می‌دانی چرا؟
نويسنده:آندرو شارمن ؛ نويسنده:آنیتا گانری ؛ نويسنده:آماندا انیل - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - 480 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 9 سال 1393 - 1400 نسخه - 450000 ریال - 2 -803-385-964-978 انتخاب
9- چراهای شگفت‌انگیز: دایره‌المعارف: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:رود تئودور ؛ نويسنده:آماندا انیل - محراب قلم - 384 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1383 - 2500 نسخه - 120000 ریال - 7 -238-323-964 انتخاب
10- دایره‌المعارف چراهای شگفت‌انگیز: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:جکی گف ؛ نويسنده:رود تئودور ؛ نويسنده:آماندا انیل - محراب قلم، کتابهای مهتاب - 410 صفحه - جلد 2 - رحلی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1386 - 2200 نسخه - 150000 ریال - 1 -590-323-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7