لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(29)
چاپ مجدد (86)
تالیف (0)
ترجمه (115)
تهران (89)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (115)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (115) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جهان هستی
نويسنده:جان فارندن ؛ نويسنده:یان جیمز ؛ نويسنده:جینی جانسون - رسالت ‌قلم - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 50000 ریال - 0 -40-5952-964-978 انتخاب
2- چراهای شگفت‌انگیز: مصر باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 12000 ریال - 8 -773-323-964-978 انتخاب
3- چراهای شگفت‌انگیز: مردم و کشورها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1389 - 18000 ریال - 3 -226-323-964 انتخاب
4- تاریخ
نويسنده:جان فارندن ؛ نويسنده:یان جیمز ؛ نويسنده:جینی جانسون - رسالت ‌قلم - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 18000 ریال - 3 -94-5952-964-978 انتخاب
5- چراهای شگفت‌انگیز: مردم و کشورها: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:رویا خوئی ؛ ويراستار:ترانه امیرابراهیمی - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 14000 ریال - 3 -226-323-964 انتخاب
6- چراهای شگفت‌انگیز: مصر باستان: پاسخ به سوال‌های کودکان و نوجوانان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:شهرام رجب‌زاده - محراب قلم، کتابهای مهتاب - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1391 - 30000 ریال - 5 -513-103-600-978 انتخاب
7- بچه‌هایی کنجکاو مصر باستان را هدایت می‌کردند
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:پریوش طلایی - لیدا - دیویی: 932 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 50000 ریال - 3 -98-6538-600-978 انتخاب
8- فکر می‌کنید چرا اهرام مصر را ساختند و سوال‌های دیگری درباره مصر باستان
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:فاطمه خدمتگزار ؛ ويراستار:عفت امیربیک‌زاده - عروج اندیشه - دیویی: 709.32 - 32 صفحه - رحلی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1386 - 20000 ریال - 5 -013-163-964-978 انتخاب
9- فکر می‌کنید چرا در اطراف قلعه‌ها خندق حفر می‌کردند و سوال‌های دیگری درباره قرون وسطی
نويسنده:فیلیپ استیل ؛ مترجم:عفت امیربیک‌زاده ؛ ويراستار:علیرضا کریمدادیان - عروج اندیشه - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 22000 ریال - 6 -029-163-964-978 انتخاب
10- حیوانات
نويسنده:جان فارندن ؛ نويسنده:یان جیمز ؛ نويسنده:جینی جانسون - رسالت ‌قلم - دیویی: 030 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 18000 ریال - 7 -96-5952-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12