لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (0)
تالیف (22)
ترجمه (0)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آب محور بحران آینده بشر
نويسنده:اسداﷲ ابراهیم‌کنی - فرناس - دیویی: 546.22 - 120 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 200 نسخه - 2 -08-6851-600-978 انتخاب
2- چرخه آب چیست؟
نويسنده:اسداﷲ ابراهیم‌کنی - فرناس - دیویی: 551.48 - 52 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 200 نسخه - 4 -04-6851-600-978 انتخاب
3- خوشنویسی و اهمیت آن
نويسنده:اسداﷲ ابراهیم‌کنی - فرناس - دیویی: 745.61 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 1000 نسخه - 9 -5-90394-964-978 انتخاب
4- آب درمانی
نويسنده:اسداﷲ ابراهیم‌کنی - فرناس - دیویی: 615.853 - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 200 نسخه - 15000 ریال - 0 -02-6851-600-978 انتخاب
5- آب در کلام وحی
نويسنده:اسداﷲ ابراهیم‌کنی - فرناس - دیویی: 297.159 - 40 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 10000 ریال - 1 -0-91568-600-978 انتخاب
6- علی (ع) بزرگترین دانشمند صدر اسلام
نويسنده:اسداﷲ ابراهیم‌کنی - فرناس - دیویی: 297.9515 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 2 -4-90394-964-978 انتخاب
7- از خاک تا افلاک
نويسنده:اسداﷲ ابراهیم‌کنی - فرناس - دیویی: 297.466 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 6 -6-90394-964-978 انتخاب
8- علی (ع) انسانی فراتر از زمان و مکان
نويسنده:اسداﷲ ابراهیم‌کنی - فرناس - دیویی: 297.951 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 5 -3-90394-964-978 انتخاب
9- آب در احادیث بعنوان نماد ولایت
نويسنده:اسداﷲ ابراهیم‌کنی - فرناس - دیویی: 297.159 - 20 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 200 نسخه - 15000 ریال - 3 -6-91568-600-978 انتخاب
10- آب: از دیدگاه ادبیات فارسی
نويسنده:اسداﷲ ابراهیم‌کنی - فرناس - دیویی: 398.9 - 24 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 200 نسخه - 15000 ریال - 2 -3-91568-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3