لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (0)
تالیف (22)
ترجمه (0)
تهران (22)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ویژگی‌ها و خصوصیات "آب"
نويسنده:اسداﷲ ابراهیم‌کنی - فرناس - دیویی: 553.7 - 66 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 20000 ریال - 0 -7-91568-600-978 انتخاب
2- خوشنویسی و اهمیت آن
نويسنده:اسداﷲ ابراهیم‌کنی - اسدالله ابراهیم‌کنی - دیویی: 745.61 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2500 ریال - 9 -4460-06-964 انتخاب
3- آب درمانی
نويسنده:اسداﷲ ابراهیم‌کنی - فرناس - دیویی: 615.853 - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 15000 ریال - 0 -02-6851-600-978 انتخاب
4- چرخه آب چیست؟
نويسنده:اسداﷲ ابراهیم‌کنی - فرناس - دیویی: 551.48 - 52 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 4 -04-6851-600-978 انتخاب
5- اهمیت صرفه‌جویی آب در بین مردم تهران
نويسنده:اسداﷲ ابراهیم‌کنی - فرناس - دیویی: 363.61 - 40 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 15000 ریال - 5 -2-91568-600-978 انتخاب
6- آلودگی آب
نويسنده:اسداﷲ ابراهیم‌کنی - فرناس - دیویی: 628.168 - 46 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 3 -01-6851-600-978 انتخاب
7- از خاک تا افلاک
نويسنده:اسداﷲ ابراهیم‌کنی - فرناس - دیویی: 297.466 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 6 -6-90394-964-978 انتخاب
8- از خاک تا افلاک
نويسنده:اسداﷲ ابراهیم‌کنی - اسدالله ابراهیم‌کنی - دیویی: 297.466 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 4500 ریال - 9 -4054-06-964 انتخاب
9- علی (ع) بزرگترین دانشمند صدر اسلام
نويسنده:اسداﷲ ابراهیم‌کنی - فرناس - دیویی: 297.9515 - 48 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2 -4-90394-964-978 انتخاب
10- آب در احادیث بعنوان نماد ولایت
نويسنده:اسداﷲ ابراهیم‌کنی - فرناس - دیویی: 297.159 - 20 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 15000 ریال - 3 -6-91568-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3