لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(40)
چاپ مجدد (136)
تالیف (0)
ترجمه (176)
تهران (174)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (176) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معماری شادمانی
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:پروین آقایی - صهبای دانش - دیویی: 720.1 - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 110000 ریال - 5 -49-5692-600-978 انتخاب
2- تسلی‌بخشی‌های فلسفه
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:عرفان ثابتی - ققنوس - دیویی: 101 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1394 - 3000 نسخه - 140000 ریال - 1 -479-311-964 انتخاب
3- جستارهایی در باب عشق
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:گلی امامی - نیلوفر - دیویی: 128.46 - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 2200 نسخه - 140000 ریال - 0 -478-448-964-978 انتخاب
4- اضطراب موقعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:سیدحسن رضوی - میلکان - دیویی: 305 - 236 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 5 -74-7845-600-978 انتخاب
5- سیر عشق
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:زهرا باختری - چترنگ - دیویی: 823.914 - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 1 -36-8066-600-978 انتخاب
6- سیر عشق
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:زهرا باختری - چترنگ - دیویی: 823.914 - 250 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 1 -36-8066-600-978 انتخاب
7- سیر عشق
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:مریم قاسمی ؛ ويراستار:کبری قیصری - معیار علم،انجمن صنفی مترجمان - دیویی: 823.914 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 290000 ریال - 0 -32-6247-622-978 انتخاب
8- خوشی‌ها و مصایب کار
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:مهرناز مصباح ؛ ويراستار:بهرنگ رجبی - به‌نگار - دیویی: 306.36 - 360 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1200 نسخه - 145000 ریال - 9 -82-6332-964-978 انتخاب
9- هوش عاطفی در محیط کار
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:محمدهادی حاجی‌بیگلو - کتابسرای نیک - دیویی: 152.4 - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 495000 ریال - 2 -81-8957-600-978 انتخاب
10- در باب مشاهده و ادراک
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:امیر امجد ؛ زيرنظر:حمید سعیدی‌امجد - نیلا - دیویی: 128.37 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 2200 نسخه - 55000 ریال - 6 -88-8573-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18