لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (149)
تالیف (0)
ترجمه (197)
تهران (192)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (197) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جستارهایی در باب عشق
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:گلی امامی - نیلوفر - دیویی: 128.46 - 234 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 140000 ریال - 0 -478-448-964-978 انتخاب
2- هنر سیر و سفر
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:گلی امامی - نیلوفر - دیویی: 910.01 - 286 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 33000 ریال - 1 -289-448-964 انتخاب
3- خوشی‌ها و مصایب کار
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:مهرناز مصباح ؛ ويراستار:بهرنگ رجبی - نشر چشمه - دیویی: 306.36 - 362 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1398 - 2 -229-229-600-978 انتخاب
4- هنر همچون درمان
نويسنده:آلن دوباتن ؛ نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:مهرناز مصباح - نشر چشمه - دیویی: 701.18 - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 3 -615-229-600-978 انتخاب
5- هنر سیر و سفر
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:گلی امامی - نیلوفر - دیویی: 910.01 - 286 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 110000 ریال - 2 -289-448-964-978 انتخاب
6- عشق، کار و منزلت در عصر مدرن
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:شقایق نظرزاده - فرمهر - دیویی: 199.494 - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 170000 ریال - 8 -3-97328-600-978 انتخاب
7- جستارهایی در باب عشق
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:گلی امامی - نیلوفر - دیویی: 128.46 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 155000 ریال - 0 -478-448-964-978 انتخاب
8- جستارهایی در باب عشق
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:گلی امامی - نیلوفر - دیویی: 128.46 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 155000 ریال - 0 -478-448-964-978 انتخاب
9- اضطراب موقعیت
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:سیدحسن رضوی - میلکان - دیویی: 305 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 240000 ریال - 5 -74-7845-600-978 انتخاب
10- جستارهایی در باب عشق
نويسنده:آلن دوباتن ؛ مترجم:گلی امامی - نیلوفر - دیویی: 128.46 - 232 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 185000 ریال - 0 -478-448-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20