لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(9)
چاپ مجدد (11)
تالیف (20)
ترجمه (0)
تهران (20)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1064 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 8 -573-423-964 انتخاب
2- آتش پارسی: درنگی در روزگار، زندگی و اندیشه سعدی
نويسنده:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 8fa1.31 - 786 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 350000 ریال - 2 -934-423-964-978 انتخاب
3- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1088 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 70000 ریال - 0 -577-423-964 انتخاب
4- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1048 صفحه - جلد 3 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 100000 ریال - 2 -611-423-964-978 انتخاب
5- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1018 صفحه - جلد 6 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1391 - 180000 ریال - 5 -876-423-964-978 انتخاب
6- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1052 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1387 - 100000 ریال - 4 -691-423-964-978 انتخاب
7- آتش پارسی: درنگی در روزگار، زندگی و اندیشه سعدی
نويسنده:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 8fa1.31 - 764 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 350000 ریال - 9 -935-423-964-978 انتخاب
8- نامه ایران: مجموعه مقاله‌ها، سروده‌ها و مطالب ایران‌شناسی
به‌اهتمام:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 955.0072 - 1090 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1388 - 90000 ریال - 1 -577-423-964-978 انتخاب
9- آتش پارسی: درنگی در روزگار، زندگی و اندیشه سعدی
نويسنده:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 8fa1.31 - 820 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1396 - 400000 ریال - 4 -046-435-600-978 انتخاب
10- آتش پارسی: درنگی در روزگار، زندگی و اندیشه سعدی
نويسنده:محمدحمید یزدان‌پرست‌لاریجانی - اطلاعات - دیویی: 8fa1.31 - 784 صفحه - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1395 - 350000 ریال - 5 -933-423-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2