لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(98)
چاپ مجدد (79)
تالیف (173)
ترجمه (4)
تهران (175)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (177) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیدگاه پنجم (بررسی مبانی موسیقی از دیدگاههای: فقهی، عرفانی، فلسفی و علمی)
نويسنده:اکبر ایرانی - سوره مهر - دیویی: 297.4878 - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 5 -2811-03-600-978 انتخاب
2- سرگذشت مغولان در ایران از چنگیز تا هولاگو: بازنویسی و تلخیص کتاب جوامع‌التواریخ اثر رشیدالدین فضل‌الله - تالیف اواخر قرن هفتم هجری -
به‌اهتمام:هاشم رجب‌زاده ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی - اهل‌قلم - دیویی: 955.062 - 192 صفحه - سلطانی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 16000 ریال - 6 -38-8084-964 انتخاب
3- اصحاب معرفت: تلخیص و بازنویسی محبوب القلوب اثر قطب‌الدین محمد اشکوری
به‌اهتمام:علی اوجبی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 920.02 - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 13000 ریال - 5 -16-8084-964 انتخاب
4- تا ملکوت: بازنویسی و برگردان کتاب منازل السائرین اثر خواجه عبدالله انصاری
به‌اهتمام:علی اوجبی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 297.826 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 3 -03-8084-964 انتخاب
5- سرگذشت شاه عباس اول تلخیص و بازنویسی کتاب عالم آرای عباسی اثر اسکندر بیگ منشی
به‌اهتمام:سیدسعید میرمحمدصادق ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - اهل‌قلم - دیویی: 955.0715 - 190 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 10000 ریال - 4 -08-8084-964 انتخاب
6- قصه‌های شاهنامه (از پادشاهی کیومرث تا پایان پادشاهی کیقباد)
به‌اهتمام:منصور رستگارفسایی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - میراثبان - دیویی: 8fa3.62 - 180 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5 -1-96878-964 انتخاب
7- فیروزشاه و چشمه حیات [بازنویسی و تلخیص داراب‌نامه اثر مولانا شیخ محمدبن شیخ احمد بیغمی] - تالیف ...
به‌اهتمام:مریم مجیدی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 8fa3.62 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 12000 ریال - 5 -93-5568-964 انتخاب
8- حکایتهای دلنشین (بازنویسی کتاب جوامع‌الحکایات اثر سدیدالدین محمد عوفی)
به‌اهتمام:منوچهر دانش‌پژوه ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 8fa3.62 - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 12800 ریال - 5 -59-5568-964 انتخاب
9- سرگذشت سامانیان (برگرفته از کتاب تاریخ بخارا اثر محمد بن جعفر نرشخی)
به‌اهتمام:فرزاد زیباپور ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 955.0471 - 148 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 11500 ریال - 3 -77-5568-964 انتخاب
10- فیض الدموع: شرح زندگانی و شهادت امام حسین (ع) با نثر فارسی فصیح و بلیغ
نويسنده:محمدابراهیم‌بن‌محمدمهدی بدایع‌نگار ؛ مصحح:اکبر ایرانی - دفتر نشر میراث مکتوب،هجرت - دیویی: 297.9534 - 304 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1374 - 9000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18