لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(98)
چاپ مجدد (79)
تالیف (173)
ترجمه (4)
تهران (175)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (8)
كمك درسی و آموزشی (17)

تعداد یافت شده (177) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سرگذشت شاه‌صفی (برگرفته از کتاب خلاصه‌السیر اثر محمد معصوم خواجگی اصفهانی) تالیف قرن ششم هجری
به‌اهتمام:محمدرضا قنادی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 955.0716092 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 9200 ریال - 9 -43-5568-964 انتخاب
2- چهار مقاله، چهل حکایت [بازنویسی کتاب چهار مقاله اثر نظامی عروضی]
نويسنده:مریم مجیدی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 8fa8.862 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 12800 ریال - 7 -75-5568-964 انتخاب
3- منظومه هستی [بازنویسی و تلخیص شرح دیوان منسوب به امام علی (ع) اثر قاضی میرحسین میبدی یزدی]...
به‌اهتمام:سیدفضل‌الله میرقادری ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 8fa1.05162 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 11500 ریال - 9 -91-5568-964 انتخاب
4- اصحاب معرفت: تلخیص و بازنویسی محبوب القلوب اثر قطب‌الدین محمد اشکوری
به‌اهتمام:علی اوجبی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 189.1 - 140 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 11500 ریال - 5 -16-8084-964 انتخاب
5- سرگذشت طاهریان: بر اساس کتابهای تاریخ طبری اثر ابو جعفر محمد بن جریر طبری تالیف نیمه دوم قرن سوم هجری و کتاب بغداد اثر ابوالفضل احمد بن ابی طاهر طیفور
به‌اهتمام:محمدرضا ناجی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 955.0451 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 1000 نسخه - 14000 ریال - 3 -34-8084-964 انتخاب
6- روش دلاوری و جنگاوری [بازنویسی کتاب آداب الحرب و الشجاعه اثر مبارکشاه محمدبن منصور]
نويسنده:منوچهر دانش‌پژوه ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 355.02 - 108 صفحه - رقعی (مقوایی) - چاپ 1 سال 1381 - 4000 نسخه - 7000 ریال - 8 -66-5568-964 انتخاب
7- پاسخ نغز
به‌اهتمام:محمدکاظم رحمتی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 297.417 - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 7200 ریال - 6 -84-5568-964 انتخاب
8- کتاب التفصیل لجمل التحصیل (شرح کتاب التحصیل لمولفه حسن بن محمد الرصاص)
نويسنده:زابینه اشمیتکه ؛ نويسنده:حسن انصاری‌قمی ؛ نويسنده:اکبر ایرانی - موسسه پژوهشی میراث مکتوب،موسسه مطالعات اسلامی دانشگاه آزاد برلین - دیویی: 297.413 - 466 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 200 نسخه - 270000 ریال - 1 -064-203-600-978 انتخاب
9- دو رساله خیامی [بازنویسی رساله‌های 1. الرساله فی البراهین علی مسائل الجبر و المقابله 2. شرح ...]
به‌اهتمام:سیدحجت‌الحق حسینی ؛ زيرنظر:اکبر ایرانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 8fa1.22 - 150 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 8500 ریال - 3 -94-5568-964 انتخاب
10- یادگار عبید زاکانی
به‌اهتمام:مرتضی رشیدی‌اشجردی ؛ به‌اهتمام:علی‌اکبر احمدی‌دارانی ؛ زيرنظر:علیرضا مختارپور‌قهرودی - موسسه‌ فرهنگی ‌اهل ‌قلم - دیویی: 8fa3.62 - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 3 -17-8084-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 18