لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سایه‌های شب
مترجم:محمد بافکرپور - شهر خورشید،همراز - دیویی: 821.914 - 330 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 18000 ریال - 5 -1-94947-964 انتخاب
2- سایه‌های شب
مترجم:محمد بافکرپور - شهر خورشید،همراز - دیویی: 821.914 - 330 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 18000 ریال - 5 -1-94947-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1