لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (29)
تالیف (60)
ترجمه (2)
تهران (62)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی رسیدگی به تخلفات اداری: همراه با واژه‌نامه و زیرنویسهای راهنما
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:شکوه فقیری ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 345.550232 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 5000 ریال - انتخاب
2- مجموعه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: 1379 - 1376 همراه با: قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 با اصلاحات بعدی؛ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
تدوين:فرزانه نظری ؛ تدوين:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 347.5503 - 644 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1385 - انتخاب
3- مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری مشتمل بر: قوانین و مقررات مربوط به دادسراها و دادگاه‌های عمومی و انقلاب، ...
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ تدوين:لیلا لولاچی ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 347.5505 - 1128 صفحه - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1390 - 550000 ریال - 0 -91-6747-600-978 انتخاب
4- قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ...
تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 342.55068 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 30000 ریال - 1 -65-6747-600-978 انتخاب
5- مجموعه قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1394 - 1390) مشتمل بر: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ...
تدوين:مهناز کرد‌ناییج ؛ تدوين:سپیده رحیم‌زاده ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 343.55074 - 528 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 70000 ریال - 5 -17-5849-964-978 انتخاب
6- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به انضمام: نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌های قوه قضائیه، .
نويسنده:غلامرضا شهری ؛ نويسنده:فریدون تحصیلدوست ؛ نويسنده:حمیدرضا گودرزی - روزنامه رسمی کشور - دیویی: 349.55 - 1254 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1384 - 0 -05-8660-964 انتخاب
7- مجموعه قوانین و مقررات خانواده
تدوين:فاطمه منتصراسدی ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.55 - 448 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - انتخاب
8- قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر: قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ...
تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 342.55068 - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 30000 ریال - 1 -65-6747-600-978 انتخاب
9- مجموعه قانون نظام صنفی کشور مشتمل بر: قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، ...
تدوين:فرزانه نظری ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.550652 - 80 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 30000 ریال - 8 -62-7434-600-978 انتخاب
10- مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی، به انضمام: نظریه‌های تفسیری شورای نگهبان، آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، بخشنامه‌های قوه قضائیه، .
نويسنده:غلامرضا شهری ؛ نويسنده:فریدون تحصیلدوست ؛ نويسنده:حمیدرضا گودرزی - روزنامه رسمی کشور - دیویی: 349.55 - 1308 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 0 -47-8660-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7