لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (31)
تالیف (62)
ترجمه (2)
تهران (64)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (64) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه قوانین و مقررات حقوقی
گردآورنده:غلامرضا شهری ؛ گردآورنده:فریدون تحصیلدوست ؛ گردآورنده:محمدهاشم صمدی‌اهری - روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران - دیویی: 347.55 - 476 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1381 - 25000 ریال - 8 -8-93367-964 انتخاب
2- مجموعه قوانین و مقررات برگزیده اجاره مشتمل بر: مواردی از قانون مدنی، قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب سال‌های 1356، 1362، 1376، ...
تدوين:اکبر رسولی ؛ تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.550434 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 60000 ریال - 7 -89-6747-600-978 انتخاب
3- مجموعه قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و دستورالعمل‌های آن مشتمل بر: قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تهيه و تنظيم:عبدالهادی شادور ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 345.55 - 112 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 10000 ریال - 6 -49-5849-964-978 انتخاب
4- مجموعه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و آیین‌نامه‌های اجرایی و دستورالعمل‌های ذیربط
تهيه و تنظيم: امور تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - دیویی: 342.5509 - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 120000 ریال - 8 -53-6747-600-978 انتخاب
5- مجموعه قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و آیین‌نامه اصلاحی آن: همراه با آرای وحدت رویه و اصراری، بخشنامه‌ها و نظریات مشورتی ...
تهيه و تنظيم:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 347.5504 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 6000 ریال - انتخاب
6- مجموعه قانون نظام صنفی کشور مشتمل بر: قانون نظام صنفی کشور مصوب 1382، ...
تدوين:فرزانه نظری ؛ تدوين:رضا خانی‌گیاشی ؛ تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.550652 - 72 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 20000 ریال - 4 -93-6747-600-978 انتخاب
7- مجموعه قوانین مالیاتی مشتمل بر: قانون مالیات‌های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده، واژه‌نامه تفصیلی قانون مالیا‌ت‌های مستقیم ...
تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات ؛ تهيه و تنظيم:مهناز کرد‌ناییج ؛ زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 343.55052 - 156 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 12000 ریال - 6 -52-5849-964-978 انتخاب
8- مجموعه قوانین و مقررات مطبوعات: مشتمل بر قانون: مطبوعات مصوب 1364/12/22 و آیین‌نامه اجرایی آن، ...
زيرنظر:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 343.550998 - 128 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 40000 ریال - 4 -64-6747-600-978 انتخاب
9- مجموعه وظایف و اختیارات وزیر علوم، تحقیقات و فن‌آوری: همراه با فهرست تاریخی و موضوعی و زیرنویسهای راهنما
تهيه و تنظيم: اداره‌کل‌تدوین‌وتنقیح‌قوانین‌ومقررات ؛ تدوين:مهدی روحانی ؛ تدوين:مصطفی سلیمانی - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات - دیویی: 342.55062 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5200 ریال - انتخاب
10- قانون حمایت از خانواده مشتمل بر: قانون حمایت خانواده، زیرنویس‌های راهنما و یادداشت‌های تنقیحی، ...
تدوين:عباسعلی رحیمی‌اصفهانی ؛ تهيه و تنظيم: معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات - ریاست جمهوری، معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، اداره چاپ و انتشار - دیویی: 346.55015 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 15000 ریال - 3 -74-6747-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7